LET-CIWM475
Crisis and Reputation Management
Course infoSchedule
Course moduleLET-CIWM475
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Communication and Information Studies;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. I.M. Croijmans
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. I.M. Croijmans
Other course modules lecturer
Examiner
dr. I.M. Croijmans
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. I.M. Croijmans
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. R.E. Van Herck
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 3  (29/01/2024 to 07/04/2024)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
Remark
Dutch
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Aan het einde van de cursus kan de student:

  • de processen en actoren in de beeldvorming van organisaties analyseren;
  • de potentiële bijdrage van communicatie door de organisatie voor de beeldvorming onderscheiden van andere bijdragen;
  • kritisch reflecteren op de literatuur over crisis- en reputatiemanagement van organisaties;
  • op basis van de inzichten uit de literatuur, een casus op het gebied van communicatie en reputatie analyseren;
  • op basis van de analyse van een casus, een gefundeerd advies geven ter optimalisatie van de communicatie rondom crisis- en reputatiemanagement door een organisatie.
Content

Reputatie is van essentieel belang voor organisaties omdat een goede reputatie een organisatie aantrekkelijk maakt voor zowel consumenten als (potentiële) medewerkers en andere stakeholders. Het opbouwen van een goede reputatie kost veel tijd, en als een crisis een organisatie treft kan de reputatie ernstige schade oplopen. Het is er organisaties dan ook alles aan gelegen om een zorgvuldig opgebouwde reputatie zo goed mogelijk te behouden. 

In deze cursus staan recente theorieën en onderzoeksresultaten centraal die betrekking hebben op crisis- en reputatiemanagement. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van communicatie in het verbeteren en behouden van reputatie. Aan de orde komen thema’s als: de relatie tussen de identiteit van een organisatie en de perceptie daarvan door haar stakeholders, de rol van issuemanagement bij het creëren en in stand houden van de gewenste reputatie en het belang van crisiscommunicatie. De koppeling tussen theorie en praktijk wordt gewaarborgd door gastcolleges en door toepassing van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur op een praktijkcasus.

Tijdens de cursus vergelijken studenten in groepjes de communicatie rondom crisis- en reputatiemanagement van twee organisaties naar keuze, evalueren zij de ingeschatte effectiviteit van die communicatie en reflecteren ze op de mogelijke gevolgen ervan voor de reputatie van de organisaties. De bevindingen van deze analyses worden zowel mondeling als schriftelijk gepresenteerd. Op basis van de vergelijking, evaluatie en reflectie uit de groepsopdracht formuleert elk groepslid individueel concrete adviezen aan beide organisaties ter optimalisatie van de communicatie rondom crisis en reputatie. Deze adviezen onderbouwt de student met inzichten uit de wetenschappelijke literatuur die tijdens de collegereeks zijn behandeld (artikelen, powerpointslides, gastcolleges, etc.) én aanvullende relevante artikelen.

Level

Presumed foreknowledge
Toegelaten of voorwaardelijk toegelaten tot de Masteropleiding CIW, en voor masterstudenten CW (van FSW) (max.10 studenten).
Test information

Specifics

Required materials
Literature
Selectie van (online beschikbare) wetenschappelijk artikelen en boekhoofdstukken. Leeslijst wordt t.z.t. via Brightspace bekend gemaakt.

Instructional modes
Lecture

Seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Group assignment
Test weight60
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Individual assignment
Test weight40
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Presentation
Test weight0
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
V