LET-CIWM476
Kwalitatieve methoden
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWM476
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. A. Rafiee
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Rafiee
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A. Rafiee
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A. Rafiee
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na succesvolle afronding van deze cursus kan de student:
  • de essentie van kwalitatief onderzoek uitleggen (in vergelijking met kwantitatief onderzoek);
  • eigen onderzoeksvragen formuleren voor een kwalitatief onderzoek;
  • eigen kwalitatief onderzoek opzetten om antwoorden te vinden op de voorgestelde onderzoeksvragen en de gemaakte keuzes verantwoorden;
  • geschikte data voor kwalitatief onderzoek verzamelen die helpen antwoorden te vinden op de voorgestelde onderzoeksvragen;
  • data op zo’n manier te coderen dat later, door gepaste operationalisering, antwoorden gevonden kunnen woorden op de voorgestelde onderzoeksvragen;
  • codering analyseren om patronen en variaties te vinden;
  • de bevindingen nauwkeurig en volgens de structuur van de voorgestelde onderzoeksvragen rapporteren.
Inhoud
Vraagstukken met betrekking tot taal en communicatie kunnen worden bestudeerd vanuit een kwantitatief perspectief (focus op numerieke aspecten) of een kwalitatief perspectief. Bij kwalitatief onderzoek ligt de nadruk op het beschrijven en begrijpen van fenomenen in hun gewone, dagelijkse omgeving. Een dergelijke benadering biedt de mogelijkheid om diepgaande kennis te ontwikkelen over complexe fenomenen waarover weinig bekend is. Denk aan zaken als: het belang van communicatie in organisaties met betrekking tot veiligheid op de werkvloer; wanneer en hoe gemeenten begrijpelijk of onbegrijpelijk communiceren, bijvoorbeeld met laaggeletterden; of over kwesties in de communicatie over de gezondheidszorg, bijvoorbeeld hoe artsen al dan niet communiceren en contact leggen met ouders en kinderen om uitleg te geven over hun medische zorg.

In deze cursus leer je hoe je als kwalitatief onderzoeker kijkt naar de werkelijkheid die je onderzoekt (ontologie), hoe je kennis over die werkelijkheid opdoet (epistemologie) en wat dat betekent voor de manier waarop je onderzoek doet (methodologische vaardigheden). In deze cursus gaat het dus zowel om ‘denken’ als om ‘doen’. Enerzijds krijg je meer inzicht in wat kwalitatief onderzoek inhoudt door het lezen en bespreken van literatuur, anderzijds ga je praktijkgericht aan de slag door het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Dit zal gebeuren door het uitvoeren van kwalitatief onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van onderzoeksmethoden zoals interviewen, observeren of documentanalyse.

Deze cursus behandelt de basisprincipes van kwalitatief onderzoek naar taal en communicatie. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan kenmerken van kwalitatief onderzoek, de overwegingen bij het kiezen van een geschikte kwalitatieve onderzoeksopzet, verschillende kwalitatieve methoden van dataverzameling, het opzetten en uitvoeren van een kwalitatief onderzoek; (thematische) analyse van kwalitatieve data, ethische aspecten van kwalitatief onderzoek naar communicatie en de rol en houding van de onderzoeker in kwalitatief onderzoek en bij veldwerk.
Niveau
 
Voorkennis
Toegelaten of voorwaardelijk toegelaten tot de Masteropleiding CIW of Taalwetenschappen: Taal- en Spraakpathologie. Indien plek over, dan ook voor studenten van een andere masteropleiding aan de Faculteit der Letteren. Voorkennis van kwalitatief onderzoek is niet vereist.
Toetsinformatie
De cursus wordt beoordeeld op basis van een portfolio bestaande uit opdrachten (50%) en verslag van een project (50%).
Bijzonderheden
 
Verplicht materiaal
Boek
Titel:Materialen (handboek en artikelen) worden voor aanvang via Brightspace bekend gemaakt.
Artikelen
Titel:Materialen (handboek en artikelen) worden voor aanvang via Brightspace bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege/Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5