LET-CIWM478
Technology and future of health and healthcare
Course infoSchedule
Course moduleLET-CIWM478
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Communication and Information Studies;
Lecturer(s)
PreviousNext 2
Lecturer
prof. dr. M. Boenink
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S. Bögels
Other course modules lecturer
Examiner
dr. I.H.E. Hendrickx
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. I.H.E. Hendrickx
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. I.H.E. Hendrickx
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 4  (08/04/2024 to 01/09/2024)
Starting block
PER 4
Course mode
full-time
RemarksToegankelijk voor studenten van de master CIW (C&B en GC&D) en voor masterstudenten RU (BIJV. FMW, FTTR)
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het eind van deze cursus kan de student:
  • reflecteren op de wisselwerking tussen technologische ontwikkelingen enerzijds en de zorg voor gezondheid en ziekte anderzijds;
  • analyseren (a) hoe actuele technologische ontwikkelingen de zorg kunnen beïnvloeden (bv. door een verschuiving van curatieve naar preventieve zorg te stimuleren), (b) welke actoren/stakeholders bij deze ontwikkelingen zijn betrokken en welke overwegingen zij daarbij hebben;
  • identificeren welke communicatieve en ethische vraagstukken gepaard gaan met technologische ontwikkelingen in de zorg;
  • deze vraagstukken analyseren en de analyse toepassen in concrete gezondheidszorgcontexten op verschillende niveaus (bv. in de relatie tussen patiënt en zorgverlener, in de organisatie van zorginstellingen, en in beleid van overheid en verzekeraars);
  • zijn of haar reflecties (leerdoel 1) en analyse (leerdoelen 2, 3, 4) relevant maken voor een praktijkcontext en hierover op een voor betrokken partijen bruikbare en begrijpelijke manier adviseren en rapporteren.
Content
Technologische innovaties hebben veel invloed op de manier waarop we omgaan met gezondheid en ziekte. Met een smartphone, smartwatch of andersoortige wearable (armband, ring) kun je eenvoudig bijhouden hoeveel stappen je op een dag zet, hoe je lichaam herstelt na een training, hoe je hartritme eruitziet en hoe de kwaliteit van je slaap is. Contact met de arts verloopt niet langer alleen fysiek via de spreekkamer, maar ook online via beeldbellen of medische chatbots. In zorginstellingen worden robots gebruikt om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Kunstmatige intelligentie lijkt langzaam maar zeker artsen te verslaan bij het opsporen van afwijkingen en het voorspellen van vooruitzichten. En virtual reality wordt ingezet bij het behandelen van zowel fysieke als mentale problemen.

Hoewel dergelijke technologische ontwikkelingen veel gezondheidsvoordelen kunnen opleveren, roepen ze ook communicatieve en ethische vragen op. Hoe beïnvloedt technologie intermenselijke communicatie, en zijn die effecten wenselijk? Welke verschuivingen vinden er plaats in de gezondheidszorg door technologische ontwikkelingen? Welke partijen krijgen inzicht in gezondheidsgegevens van individuele burgers? En (hoe) mogen die partijen burgers vervolgens wel of niet via communicatie aanzetten tot gezonder gedrag?

In deze cursus bestudeer je samen met studenten uit andere faculteiten welke communicatieve en ethische uitdagingen zorgtechnologische ontwikkelingen met zich meebrengen. Je leert reflecteren op de voordelen en risico’s van zorgtechnologie en analyseert de overwegingen van verschillende stakeholders om het gebruik van dit soort technologie al dan niet te stimuleren. De koppeling tussen theorie en praktijk wordt gewaarborgd door opdrachten die uitmonden in een communicatieadvies en door gastlezingen van sprekers uit de zorg(technologie)praktijk.

Deze cursus maakt onderdeel uit van de interdisciplinaire mastertrack Healthcare Humanities en staat open voor iedere student die geïnteresseerd is in de techniek en toekomst van de zorg.
Level

Presumed foreknowledge
Toegelaten of voorwaardelijk toegelaten tot de Masteropleiding CIW, en studenten van een andere masteropleiding aan de RU.
Test information

Specifics
Deze cursus is onderdeel van het onderwijstraject Health Care Humanities, die bestaat uit zes cursussen (Levensloop (FTR-THMA 208); Pijn en lijden (FTR-THMA 209); Ziekte en gezondheid (LET-CIWM 477); Techniek en toekomst van gezondheid en zorg (LET-CIWM 478); Kiezen in de zorg (MED-1HCHKZ); Global Health (MED-1HCHGH)).
Required materials
Literature
Selectie van (online beschikbare) wetenschappelijke artikelen (lijst wordt t.z.t. bekend gemaakt via Brightspace).

Instructional modes
Lecture/Seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Group portfolio
Test weight60
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Individual assignment
Test weight40
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Presentation
Test weight0
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
V

Group assignment
Test weight0
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
V