LET-DTCB001
Mentoraat DTC
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB001
Studiepunten (ECTS)0
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Examinator
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Docent
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Docent
C.M.J. Laurentzen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
JAAR  (04-09-2023 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van het mentoraat kan de student
   • zijn of haar eigen sterke en zwakke punten op het gebied van studiehouding en studievaardigheden onder woorden brengen
   • zijn of haar studiegedrag aanpassen aan de eigen sterke en zwakke punten
   • effectief gebruikmaken van de voorzieningen van de Universiteitsbibliotheek
   • reproduceren wat de regels omtrent plagiaat zijn en hoe dit kan worden voorkomen
Inhoud

In het eerste studiejaar maak je deel uit van een mentorgroep. Dit is een vaste groep studenten die onder begeleiding van een docent (de mentor) en/of een ouderejaars student (de studentmentor) op gezette tijden bijeenkomt. Je mentorgroep fungeert als een klankbord: je wisselt idee├źn uit over de inhoud van je studie, je onderneemt samen studiegerelateerde activiteiten en je ondersteunt elkaar waar nodig. Je praat over studietechnieken en studiehouding, plagiaat en hoe je plagiaat kunt voorkomen (namelijk door juiste omgang met je bronnen: hoe doe je dat?) en over eventuele studiegeraleteerde knelpunten waar je zelf tegenaan loopt.

Aan het begin van het studiejaar hoor je van de opleiding in welke mentorgroep je bent ingedeeld.
De bijeenkomsten van het mentoraat zijn verplicht.

Voorkennis

Toetsinformatie
Deelname aan de activiteiten van het mentoraat is verplicht. Dat geldt zowel voor de groepsbijeenkomsten als voor de individuele gesprekken. Het mentoraat wordt succesvol afgesloten als deze bijeenkomsten goed zijn voorbereid en er bij de activiteiten sprake is van een actieve deelname.
Bijzonderheden

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Actieve deelname
Weging100
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok JAAR

Minimum cijfer
6