LET-DTCB101
Grundlagen der deutschen Grammatik
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB101
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Docent
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Examinator
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • de belangrijkste regels van de Duitse grammatica formuleren en toepassen;
  • teksten op de bovengenoemde aspecten analyseren;
  • in teksten (van zichzelf en anderen) grammaticale en orthografische fouten herkennen en verbeteren;
  • bovengenoemde grammaticale en fraseologische structuren in eigen teksten toepassen.
Inhoud
De studenten herhalen en systematiseren hun kennis van de Duitse basisgrammatica, -morfologie en orthografie. Daarbij komen vooral de van het Nederlands afwijkende structuren en frasen aan bod, zoals: conjugatie van werkwoorden met hun objecten (Akkusativ-, Dativ-, Genitiv-, Pr√§positionalobjekt), het passief, modale werkwoorden, de flexie van lidwoorden en van bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden, voorzetsels met hun naamvallen, infinitiefconstructies met "zu", modaliteit ("indem"; "dadurch, dass").

De toepassing van de bovengenoemde thema's wordt onder andere geoefend door (vertaal)opdrachten en peer review.
Voorkennis
Duits op B2/VWO-niveau
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Duits op VWO-niveau/B2

Verplicht materiaal
Reader
Megen, J. van. 2011. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. (wordt in readervorm via Brightspace ter beschikking gesteld).
Titel:Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
Auteur:J. van Megen
Uitgever:2011

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen deel 1
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Tentamen deel 2
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5