LET-DTCB101
Grundlagen der deutschen Grammatik
Course infoSchedule
Course moduleLET-DTCB101
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionGerman
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; German Language and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Other course modules lecturer
Lecturer
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Other course modules lecturer
Examiner
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 1-PER 2  (04/09/2023 to 28/01/2024)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students (10).
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • de belangrijkste regels van de Duitse grammatica formuleren en toepassen;
  • teksten op de bovengenoemde aspecten analyseren;
  • in teksten (van zichzelf en anderen) grammaticale en orthografische fouten herkennen en verbeteren;
  • bovengenoemde grammaticale en fraseologische structuren in eigen teksten toepassen.
Content
De studenten herhalen en systematiseren hun kennis van de Duitse basisgrammatica, -morfologie en orthografie. Daarbij komen vooral de van het Nederlands afwijkende structuren en frasen aan bod, zoals: conjugatie van werkwoorden met hun objecten (Akkusativ-, Dativ-, Genitiv-, Pr√§positionalobjekt), het passief, modale werkwoorden, de flexie van lidwoorden en van bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden, voorzetsels met hun naamvallen, infinitiefconstructies, modaliteit ("indem"; "dadurch, dass").

De toepassing van de bovengenoemde thema's wordt onder andere geoefend door (vertaal)opdrachten en peer review.
Presumed foreknowledge
Duits op B2/VWO-niveau
 
Test information
Na elke onderwijsperiode vindt er een deeltoets en met een weging 50% plaats. Beide deeltoetsen dienen voldoende (tenminste 5,5) te zijn om de cursus succesvol af te sluiten.
Specifics

Required materials
Reader
Megen, J. van. 2011. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. (wordt in readervorm via Brightspace ter beschikking gesteld).
Title:Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
Author:J. van Megen
Publisher:2011

Instructional modes
Tutorial
Attendance MandatoryYes

Tests
Exam part 1
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Exam part 2
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5