LET-DTCB103
Sprachwissenschaft 1: Phonetik und Phonologie
Course infoSchedule
Course moduleLET-DTCB103
Credits (ECTS)5
CategoryPB (Propaedeutic)
Language of instructionGerman
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; German Language and Culture;
Lecturer(s)
Lecturer
C.M.J. Laurentzen
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
C.M.J. Laurentzen
Other course modules lecturer
Academic year2018
Period
PER 1-PER 2  (01/09/2018 to 01/02/2019)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students (10).
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
 Aan het einde van de cursus kan de student:
- vragen beantwoorden over thema’s die in de taalkundige disciplines fonetiek (bijv. de werking van de spreekorganen, welke klanken er zijn, hoe deze geproduceerd worden en hoe ze d.m.v. het IPA alfabet weergegeven kunnen worden) en fonologie (bijv. de beschrijving van klanken en de regelmatigheden m.b.t. de opbouw van woorden en lettergrepen op klankniveau) in het algemeen en specifiek met betrekking tot de Duitse taal relevant zijn;
- de klankstructuur van het Duits aan de hand van concrete voorbeelden analyseren m.b.v. de regelmatigheden binnen de discipline fonologie;
- vragen beantwoorden over de belangrijkste fonologische regels van het Duits (waaronder verscherping, assimilatie en het sonoriteitsprincipe) en in concrete voorbeelden benoemen, welk fonologisch proces optreedt;
- vragen beantwoorden over belangrijke verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse taal aangaande de productie van klanken en de klankstructuur (met name relevant voor de uitspraak) en in concrete voorbeelden benoemen, welke problemen waarom optreden;
- uitspraakproblemen aan de hand van de eigen uitspraak vaststellen en met behulp van de kennis van de Duitse klankproductie en klankstructuur met wetenschappelijke literatuur beredeneren en op basis van oefeningen strategieën ontwikkelen, om de eigen uitspraak te verbeteren;
- woorden en zinnen in het IPA-alfabet lezen en geluidsfragmenten met behulp van het IPA-alfabet transcriberen.
Content
In deze cursus krijgen de studenten een inleiding in de taalkundige disciplines fonetiek en fonologie. Ze leren de basisbegrippen uit deze disciplines kennen en worden vertrouwd gemaakt met de klankstructuur van het Duits. Op het gebied van de fonetiek leren studenten bijv. hoe klanken geproduceerd worden en hoe klanken d.m.v. het IPA alfabet (fonetisch schrift) kunnen worden weergegeven. Op het gebied van fonologie leren studenten de structuur van taal te 'ontleden' op het niveau van klanken en lettergrepen, zowel in het algemeen alsook meer specifiek met betrekking tot het Duits. Bovendien wordt er ter illustratie van de theorie ook bij fonologisch onderzoek stilgestaan en wordt de eigen uitspraak in het Duits geanalyseerd, geoefend en verbeterd.
Assumed previous knowledge
Duits op B2(+) niveau.

Note for exchange students: you cannot take this course if your German proficiency level is not at least B2.

Required materials
Book
ISBN:978-3-8252-3354-9
Title: PHONETIK UND PHONOLOGIE. PADERBORN: WILHELM FINK.
Author:R. Wiese
Publisher:2011
Book
ISBN:978-3-12-606385-2
Title:Phonothek Intensiv
Author:U. Hirschfeld, K. Reinke & E. Stock
Publisher: München: Klett-Langenscheidt GmbH. 2013

Instructional modes
Course
Attendance MandatoryYes

Lecture
Attendance MandatoryYes

General
De in de OER vastgelegde aanwezigheidsregeling is van kracht.

Tests
Oral exam
Test weight0
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Written exam
Test weight100
Test typeExam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5