LET-DTCB103
Sprachwissenschaft 1: Phonetik und Phonologie
Course infoSchedule
Course moduleLET-DTCB103
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionGerman
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; German Language and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
C.M.J. Laurentzen
Other course modules lecturer
Lecturer
C.M.J. Laurentzen
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
C.M.J. Laurentzen
Other course modules lecturer
Examiner
C.M.J. Laurentzen
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 3-PER 4  (31/01/2022 to 30/08/2022)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students (10).
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
 Aan het einde van de cursus kan de student:
- fonetiek en fonologie als gebieden binnen de taalwetenschap begrijpen en plaatsen;
- vragen beantwoorden over thema’s die in de taalkundige disciplines fonetiek (bijv. hoe klanken geproduceerd worden en hoe ze d.m.v. het IPA-alfabet weergegeven kunnen worden) en fonologie (bijv. de regelmatigheden m.b.t. de opbouw van woorden en lettergrepen op klankniveau) in het algemeen en specifiek met betrekking tot de Duitse taal relevant zijn;
- de klankstructuur van het Duits aan de hand van concrete voorbeelden analyseren m.b.v. de regelmatigheden binnen de discipline fonologie;
- kennis over de belangrijkste fonologische regels van het Duits (waaronder verscherping, assimilatie en het sonoriteitsprincipe) toepassen om bij concrete voorbeelden te benoemen, welk fonologisch proces optreedt;
- belangrijke verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse taal aangaande de productie van klanken en de klankstructuur benoemen en in concrete voorbeelden beargumenteren, welke problemen om welke reden optreden;
- uitspraakproblemen aan de hand van de eigen uitspraak vaststellen en met behulp van de kennis van de Duitse klankproductie en klankstructuur met wetenschappelijke literatuur beredeneren om ​​​op basis van oefeningen strategieën te ontwikkelen, waarmee de eigen uitspraak verbeterd kan worden;
- woorden/zinnen in het IPA-alfabet lezen en geluidsfragmenten/teksten met behulp van het IPA-alfabet transcriberen.
Content
In deze cursus krijgen de studenten een inleiding in de taalwetenschap en specifiek in de taalkundige disciplines fonetiek en fonologie. Ze leren de basisbegrippen uit deze disciplines kennen en worden vertrouwd gemaakt met de klankstructuur van het Duits. Op het gebied van de fonetiek leren studenten bijv. hoe klanken geproduceerd worden en hoe klanken d.m.v. het IPA-alfabet (fonetisch schrift) kunnen worden weergegeven. Op het gebied van de fonologie leren studenten de structuur van taal te 'ontleden' op het niveau van klanken en lettergrepen, zowel in het algemeen alsook meer specifiek met betrekking tot het Duits. Bovendien wordt er ter illustratie van de theorie ook bij fonologisch onderzoek stilgestaan en wordt de eigen uitspraak in het Duits geanalyseerd, geoefend en verbeterd.
Level

Presumed foreknowledge
Duits op B2(+) niveau.

Note for exchange students: you can't take this course if your German proficiency level is not at least B2.
Test information
1. Mondeling tentamen (0%)
Tijdens het mondeling tentamen na periode 3 wordt over de eigen uitspraak en verbetermogelijkheden gesproken (Leerdoel 2, 5 en 6). Dit mondeling moet met ‘voldaan’ afgesloten worden. Leerdoel 7 wordt middels de transcripties getoetst, die voorwaarde zijn voor het deelnemen aan het mondeling tentamen.
2. Schriftelijk tentamen (100%)
Minimum cijfer is een 5,5.  Tijdens het schriftelijke tentamen na periode 4 worden leerdoelen 1 t/m 5 getoetst.
 
Specifics

Assumed previous knowledge
Duits op B2(+) niveau.

Note for exchange students: you cannot take this course if your German proficiency level is not at least B2.

Required materials
Book
ISBN:978-3-8252-3354-9
Title: PHONETIK UND PHONOLOGIE. PADERBORN: WILHELM FINK.
Author:R. Wiese
Publisher:2011

Instructional modes
At-home PER2 gel1
Attendance MandatoryYes

Tutorial
Attendance MandatoryYes

Tests
Oral exam
Test weight0
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
V

Written exam
Test weight100
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5