LET-DTCB107
Sprachpraxis Deutsch
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB107
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
H. Meredig, MA
Overige cursussen docent
Docent
H. Meredig, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
H. Meredig, MA
Overige cursussen docent
Examinator
H. Meredig, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
- het eigen taalniveau in het Duits inschatten en lacunes benoemen;
- met de hulp van feedback van de docent aan zijn lacunes werken door middel van  gerichte mondelinge en schriftelijke oefeningen;
- strategieën voor het onafhankelijke oefenen en verbeteren van mondelinge en schriftelijke vaardigheden inzetten;
- in oefensituaties en “echte” situaties in het Duits communiceren, dit omvat meer specifiek
  • op niveau C1 (CEFR) in het Duits spreken
  • op niveau C1 (CEFR) in het Duits schrijven
  • op niveau C1+ (CEFR) in het Duits luisteren
  • op niveau C1+ (CEFR) in het Duits lezen
 
Inhoud
 
De cursus richt zich op het bereiken van het C1-niveau in het Duits voor de vier vaardigheden spreken, schrijven, luisteren en lezen. Voor de productieve vaardigheden wordt CEFR C1-niveau bereikt, voor de receptieve C1+. Dit taalniveau is noodzakelijk voor een studieverblijf in Duitsland in het tweede jaar (zie bijv. de in Duitsland gebruikelijke taaltoetsen TestDaF, DSH of Großes Deutsches Sprachdiplom). Om deze reden wordt de cursus afgesloten met een C1-examen.
 
Aan het begin van de cursus wordt het niveau van taalvaardigheid van de individuele studenten beoordeeld door middel van een taalassessment. De studenten ontvangen vervolgens een persoonlijk taaladvies op basis van hun sterke en zwakke punten. Tijdens de algemene bespreking van het taalassessment maken studenten kennis met concrete leerstrategieën en leermateriaal waarmee ze hun taalvaardigheid kunnen verbeteren.
 
In de loop van de cursus worden de verschillende vormen van taalvaardigheid en de bijbehorende examens getraind. Daarnaast wordt er gewerkt aan specifieke lexicale en grammaticale structuren waardoor de woordenschat  en het vermogen van de studenten om zich in verschillende communicatieve situaties uit te drukken (C1-niveau), wordt vergroot. De studenten leren zich schriftelijk en mondeling correct uit te drukken. Daarbij wordt gelet op grammatica, coherentie, woordenschat en - bij de mondelinge taalvaardigheid - de uitspraak. De uitspraak van “moeilijke“ Duitse  klankcombinaties wordt expliciet getraind. In alle oefeningen staat de communicatieve vaardigheid in het Duits centraal, die wordt bewerkstelligd door middel van aansprekende vormen van training en veel actuele tekstvoorbeelden.
 
De studenten ontvangen naar aanleiding van het taalassessment en de colleges regelmatig individuele én gezamenlijke feedback en suggesties voor verbetering.


LET OP:
• Bachelorstudenten DTC die Duits als moedertaal hebben, volgen een vervangende cursus in het Nederlands.
• Voor Bachelorstudenten DTC is de Intensivkurs (eerste collegeweek) verplicht.
• Minorstudenten (aanschuifonderwijs) nemen niet deel aan de Intensivkurs.
Niveau

Voorkennis
Duits op VWO-niveau/B2
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt voor begin van de cursus via Brightspace bekendgemaakt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Proeftentamen C1
Weging0
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
V

Tentamen C1
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5