LET-DTCB110
Lyrik, Poesie, Poetry
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB110
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Docent
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Examinator
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student:
  1. 4 formele en 4 stilistische kenmerken van lyriek, po√ęzie of slam poetry onderscheiden en benoemen, zoals daar zijn: (vrij) ritme, metrum (dactylus / anapest), eindrijm, alliteratie, klankkleur; resp. symbool, metafoor.
  2. 4 voorbeelden van gedichttypen en hun onderscheiden bloeiperiode benoemen (zoals daar zijn: spreuk, zegen, elegie, ode, hymne, sonnet, ballade, pastiche).
  3. Zodanig met de plasticiteit van de Duitse taal omgaan, dat hij/zij een gedicht kan nabootsen, d.w.z. zelf schrijven/herschrijven aan de hand van genoemde elementen (zie 1 en 2).
    Door het zelf schrijven van een gedicht worden de onder 1 en 2 genoemde aspecten op actieve, creatieve en speelse wijze eigen gemaakt.
  4. Lyrische teksten uit de 5 onderscheiden periodes van de Duitse literatuurgeschiedenis op adequate wijze voordragen, d.w.z. met correcte Duitse articulatie, goed verstaanbaar voor publiek, ritmisch/metrisch, met besef van de rol van de vorm voor de  inhoud (de clou, het eindrijm). Door het regelmatig luisteren naar (beluisteren van) en het zelf voordragen van gedichten aan de hand  van voorgevormde lyrische teksten wordt gericht gewerkt aan de uitspraak, meer specifiek aan (a) de uitspraak van klanken en klankcombinaties en (b) taalaspecten als prosodie, spraakritme en taalmelodie.Toetsing van deze aspecten vindt plaats via het referentiekader en taalvaardigheidstoetsen Goethe-instituut.
Inhoud

Het college biedt een kennismaking met de Duitstalige poëzie en maakt studenten met het ritme en de taal van lyriek en poëzie (in het Duits) vertrouwd. Studenten maken kennis met vormverschijnselen van poëzie en verwerven analytische vaardigheden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. verschillende gedichtvormen en vormen van strofes, vrije en gebonden verzen, klank- en rijmschema's, poëtische syntaxis, beeldtaal en topoi.
De cursus besteedt aandacht aan het lezen, spreken en voordragen van dergelijke teksten. De studenten oefenen het omgaan met alle vormen van lyriek, maar schrijven ook zelf een gedicht en dragen dit voor. Hierbij wordt, in aansluiting op andere cursussen in het curriculum, een goede uitspraak van het Duits geoefend.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Duits op B2(+) niveau.

Note for exchange students: you cannot take this course if your German proficiency level is not at least B2.

Verplicht materiaal
Reader
Wordt via Brightspace ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Voordracht 1
Weging25
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Essay
Weging25
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Voordracht 2
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5