LET-DTCB110
Lyrik, Poesie, Poetry
Course infoSchedule
Course moduleLET-DTCB110
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionGerman
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; German Language and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Other course modules lecturer
Lecturer
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Other course modules lecturer
Examiner
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 1-PER 2  (05/09/2022 to 29/01/2023)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students (10).
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Aan het einde van de cursus kan de student:
  1. 4 formele en 4 stilistische kenmerken van lyriek, po√ęzie of slam poetry onderscheiden en benoemen, zoals daar zijn: (vrij) ritme, metrum (dactylus / anapest), eindrijm, alliteratie, klankkleur; resp. symbool, metafoor.
  2. 4 voorbeelden van gedichttypen en hun onderscheiden bloeiperiode benoemen (zoals daar zijn: spreuk, zegen, elegie, ode, hymne, sonnet, ballade, pastiche).
  3. Zodanig met de plasticiteit van de Duitse taal omgaan, dat hij/zij een gedicht kan nabootsen, d.w.z. zelf schrijven/herschrijven aan de hand van genoemde elementen (zie 1 en 2).
    Door het zelf schrijven van een gedicht worden de onder 1 en 2 genoemde aspecten op actieve, creatieve en speelse wijze eigen gemaakt.
  4. Lyrische teksten uit de 5 onderscheiden periodes van de Duitse literatuurgeschiedenis op adequate wijze voordragen, d.w.z. met correcte Duitse articulatie, goed verstaanbaar voor publiek, ritmisch/metrisch, met besef van de rol van de vorm voor de  inhoud (de clou, het eindrijm). Door het regelmatig luisteren naar (beluisteren van) en het zelf voordragen van gedichten aan de hand  van voorgevormde lyrische teksten wordt gericht gewerkt aan de uitspraak, meer specifiek aan (a) de uitspraak van klanken en klankcombinaties en (b) taalaspecten als prosodie, spraakritme en taalmelodie.Toetsing van deze aspecten vindt plaats via het referentiekader en taalvaardigheidstoetsen Goethe-instituut.
Content

In diesem Kurs lernen die Studierenden die deutsche Lyrik kennen. Sie machen sich mit dem Rhythmus und der Sprache von (deutschsprachiger) Lyrik und Poesie vertraut, sowie mit deren Erscheinungsformen. Die Studierenden erwerben analytische Fähigkeiten. Themen sind u.a. unterschiedliche Gedicht- und Strophenformen, freie und gebundene Verse, Klang- und Reimschemata, poetischer Syntax, Bildsprache und Topoi.

Im Kurs übt der/die Studierende sich im Lesen und Vortragen deutschsprachiger lyrischer Texte. Außerdem üben die Studierenden den Umgang mit allen Formen der Lyrik und schreiben sie auch selber lyrische Texte, die sie selbst auch vortragen. Dabei wird gleichzeitig die korrekte Aussprache des Deutschen geübt.

Level

Presumed foreknowledge
Duits op B2(+)-niveau.
Staat alleen open voor moedertaalsprekers van het Duits en Nederlands.

 
 
Test information
Na periode 1 draagt de student een gedicht voor dat hij/zij zelf gekozen heeft. Op dit gedicht krijgt hij/zij feedback; beoordeeld wordt naast dynamiek, expressie, stemgebruik en houding ook de talige kant van de voordracht. Een beoordelingrubric wordt bij aanvang van de cursus via Brightspace bekendgemaakt. (weging: 25%)

Na periode 2 draagt de student datzelfde gedicht nogmaals voor, waarbij de ontvangen feedback verwerkt dient te zijn. Tevens zal hij/zij een zelfgeschreven gedicht voordragen. Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van dezelfde rubric als bij voordracht 1. (weging: 50%)

Eveneens na periode 2 levert de student een werkstukje in, waarin een formele (dus geen inhoudelijke) gedichtanalyse wordt gepresenteerd. Richtlijnen waaraan deze analyse dient te voldoen worden via Brightspace bekendgemaakt. (weging: 25%)
Specifics

Required materials
Reader
Wordt via Brightspace ter beschikking gesteld.

Instructional modes
Tutorial
Attendance MandatoryYes

Tests
Presentation 1
Test weight25
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Essay
Test weight25
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Presentation 2
Test weight50
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5