LET-DTCB117
Pendelbus: Begegnung mit dem Ruhrgebiet
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB117
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Docent
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Examinator
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 Aan het einde van periode 1 kan de student: 
  • de inhoud van de selectie uit het het cursusaanbod in Essen beschrijven, zodat hij/zij weloverwogen twee cursussen uit het aanbod van de universiteit Duisburg-Essen;
  • bij deze beschrijving de juiste Duitse terminologie gebruiken.
Aan het einde van periode 2 kan de student:
  • de tijdens periode 1 besproken kenmerken van de Duitse academische leeromgeving herkennen en hiervoor begrip opbrengen, o.a. met het oog op het verplichte buitenlandverblijf in BA2;
  • enkele praktijkverschillen in de dagelijkse gang van zaken aan een Duitse en Nederlandse universiteit benoemen;
  • over het gevolgde onderwijs met behulp van de juiste terminologie verslag doen;
  • de belangrijkste historische, culturele en maatschappelijke kenmerken van het Ruhrgebiet weergeven (in relatie tot het excusieprogramma).
Inhoud
De cursus bestaat uit twee delen.
In het eerste deel (periode 1) vinden de bijeenkomsten deels plaats aan de RU in Nijmegen. Deze bijeenkomsten zijn er primair op gericht om de deelname aan de colleges in Essen, die deel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod van de universiteit Duisburg-Essen, soepel te laten verlopen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen studenten informatie over het studeren in Duitsland en oriënteren ze zich op de door de universiteit Duisburg-Essen voorgeselecteerde cursussen, waaruit ze een keuze moeten maken. Ze krijgen een indruk van de betreffende vakgebieden en -inhouden, zodat ze een gefundeerde keuze kunnen maken. Tijdens dit proces leren de studenten over de verschillende wetenschappelijke disciplines waartoe de aangeboden cursussen behoren.

In het tweede deel van de cursus (vanaf de start van het semester in Duitsland, medio oktober) volgen de studenten aan de universiteit van Duisburg-Essen (Campus Essen) twee werkcolleges, die deel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod voor de Duitse studenten. Dat betekent dat in deze colleges met Duitse studenten en tutoren samengewerkt zal worden. Daardoor, en door actieve deelname aan de colleges, vergroten de studenten hun mondelinge taalvaardigheid; in de verslaglegging van de ervaringen in college en bij de excursies vergroten ze bovendien hun schriftelijke taalvaardigheid. Bij het verschijnen van deze studiegids staat het programma in Duisburg-Essen nog niet helemaal vast, zodat pas op een later tijdstip de exacte namen en beschrijvingen van de cursussen bekend gemaakt kunnen worden. De colleges zullen 's ochtends plaatsvinden.
In de middag vindt een excursieprogramma plaats. Met deze excursies leren de studenten de cultuur van het Ruhrgebiet kennen. Het excursieprogramma omvat een breed spectrum aan cultuur en laat de studenten de diversiteit en vitaliteit van het Ruhrgebiet als cultuurregio ontdekken. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan het (industriële) verleden van de regio. We beginnen onze verkennigstocht met de campus en breiden vervolgens uit naar stad en regio.
 
Niveau

Voorkennis
Duits op niveau B2 / eindexamen Duits VWO
Toetsinformatie
Vanaf het moment dat de Pendelbus gaat rijden zijn er wekelijkse opdrachten. Iedere week schrijft de student een "Tagebuchbericht" waarin ingegaan wordt op het gevolgde onderwijs enerziijds en de excursie anderzijds. Op deze wekelijkse berichten, die telkens vóór vertrek van de volgende rit ingeleverd moeten worden, zal feedback gegeven worden, vooral ook op talig gebied. De berichten kunnen op basis daarvan nog eens worden bewerkt. De wekelijkse opdrachten worden niet met een cijfer beoordeeld maar dienen tijdig en conform de istructies te worden ingeleverd om de cursus te kunnen afronden.

Naast de wekelijkse opdrachten maken ook een kort referaat en een mini-werkstuk deel uit van de toetsing. Ook deze opdrachten worden niet apart met een cijfer beoordeeld.

Het uiteindelijke dossier bestaat uit de (bewerkte) wekelijkse berichten, een beschrijving van de gekozen cursussen in Essen en een motivatie voor de keuze, een schriftelijke versie van het referaat en het mini-werkstuk. Het dossier wordt als geheel door middel van een rubric beoordeeld met een cijfer.

Exacte eisen qua inhoud en omvang m.b.t. de wekelijkse berichten, het dossier en de rubric worden bekendgemaakt in de studiehandleiding die via Brightspace beschikbaar wordt gesteld. De vorm en invulling van de opdrachten kan afhankelijk zijn van de mate waarin fysiek onderwijs en de excursies plaats (hebben) kunnen vinden, o.a. met het oog op de geldende richtlijnen rondom Corona. Wijzigingen in het programma zullen uiteraard tijdig met de studenten gecommuniceerd worden en indien noodzakelijk zal een passend alternatief gezocht  worden.
Bijzonderheden
De pendelbus gaat rijden aan het begin van het academische jaar respectievelijk de start van het onderwijs in Essen. De reisdag is telkens de donderdag, vertrek is om 08.00 uur. Studenten dienen er rekening mee te houden dat terugkomst in Nijmegen in enkele gevallen pas na 18.00 uur zal zijn (mede afhankelijk van de situatie op de weg). De pendelbus rijdt ook gedurende de toetsperiode na periode 1.

Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Dossier met dagboekberichten
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5