LET-DTCB118
Ältere deutsche Literatur
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB118
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. C.M. Daiber
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.M. Daiber
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.M. Daiber
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C.M. Daiber
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3-PER 4  (25-01-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de Duitse literatuur van de vroege Middeleeuwen tot en met de Sturm und Drang benoemen en analyseren;
  • de specifieke eigenheid van de verschillende (literaire) periodes benoemen;
  • de besproken (primaire en secundaire) literatuur analyseren en interpreteren;
  • de behandelde literatuur en de literaire ontwikkelingen uit deze periodes in hun historische en culturele context plaatsen;
  • aan de hand van de behandelde literatuur de poëtologische opvattingen van de betreffende tijd herkennen, benoemen en analyseren;
  • met gebruikmaking van de juiste vaktermen helder en in goed Duits (C1) met betrekking tot bovenstaande punten argumenteren. 
Inhoud
Samen met de overige cursussen op het gebeid van de Duitse letterkunde in de major wordt de student in deze cursus met de belangrijkste ontwikkelingen en werken van de Duitse literatuur vertrouwd gemaakt.

In deze cursus staat de literatuur van de vroege Middeleeuwen tot en met de Sturm und Drang centraal, een periode die de tijd van ca. 800 tot ca. 1800 omvat. Deze periode wordt ook wel de periode van de oude resp. oudere Duitse literatuur genoemd.
In periode 3 zal de literatuur van de Vroege Nieuwe Tijd centraal staan (Humanisme, Reformatie, Barok, Verlichting en Sturm und Drang), in periode 4 de daaraan voorafgaande literatuur van de Middeleeuwen. De reden dat periode 3 en periode 4 een omgekeerde chronologie laten zien is uitsluitend van praktische aard: het onderwijs in periode 3 wordt verzorgd door gastdocenten van de universiteit van Duisburg-Essen die in periode 4 verhinderd zijn.
In beide periodes worden aan de hand van enkele centrale werken de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de Duitse literatuur in de genoemde periode getoond en nader toegelicht. De werken worden geplaatst in de sociaal-politieke, historische en culturele context van hun tijd, terwijl bovendien wordt ingegaan op poëtologische opvattingen die aan de werken ten grondslag liggen.

Van de studenten wordt een grondige voorbereiding van de colleges en actieve deelname verwacht.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.

Het laatste leerdoel voor studenten die deze cursus in de luistertaalvariant volgen, is iets anders dan voor de bachelorstudenten, namelijk aan het einde van de cursus kan de student met gebruikmaking van de juiste vaktermen helder met betrekking tot bovenstaande punten argumenteren. 

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Primaire literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt. Als handboek gebruiken we ook bij deze cursus: David Wellbery, Judith Ryan (Hrsg): Eine neue Geschichte der deutschen Literatur. Darmstadt: Lambert Schneider, 2015

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Werkstuk
Weging70
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Mondeling tentamen
Weging30
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5