LET-DTCB119
Euregio-Orientierung
Course infoSchedule
Course moduleLET-DTCB119
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionGerman
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; German Language and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
H. Meredig
Other course modules lecturer
Lecturer
H. Meredig
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
H. Meredig
Other course modules lecturer
Examiner
H. Meredig
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 1-PER 2  (05/09/2022 to 29/01/2023)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students (10).
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Aan het einde van de cursus:
  • ben je bekend met belangrijke stakeholders in de Duits-Nederlandse grensregio
  • heb je een overzicht van actuele, grensoverschrijdende vragen en uitdagingen die in de Duits-Nederlands grensregio spelen
  • kun je grensoverschrijdende vragen en uitdagingen in schriftelijke vorm op minimaal niveau B2 in het Duits beschrijven
  • heb je geoefend een eigen mening / positie over grensoverschrijdende vragen en uitdagingen te vormen
  • kun je deze mening / positie op een adequate wijze zowel mondeling als schriftelijk op minimaal niveau B2 in het Duits weergeven
  • ben je bekend met (voor grensoverschrijdend onderzoek) relevante wetenschappelijke basisbegrippen zoals definitie, methode, exploratief interview, interviewleidraad
  • kun je onder aanleiding een interviewleidraad vanuit een exploratieve aanpak construeren
Content
Kern van de cursus is de vraag naar de betekenis van de Euregio voor de Nederlands-Duitse betrekkingen, in bi-nationaal en Europeees perspectief. Hoe verlopen de huidige, soms onzichtbaar geworden culturele, politieke en economische grenzen? Is de feitelijke regio de Euregio Rijn-Waal of is er eerder sprake van een Europese regio Duitsland-Nederland? En wat betekent die regio dan voor de mensen die er wonen, voor de economie en de politiek, voor het samenleven in dit cultuurgebied en de beeldvorming over en weer in de media?
Om de samenwerking tussen landen met name in de grensgebieden te bevorderen, zijn met steun van de Europese Unie samenwerkingsverbanden opgericht, de zogenaamde Euregio’s. Vijf van deze samenwerkingsverbanden bevinden zich op Duits-Nederlands grondgebied. Na een introductie over het ontstaan en de ontwikkeling van de Euregio’s wordt in deze cursus de focus gelegd op het (samen)werken in de Euregio. Hoe staat een grensgemeente als Nijmegen in de Euregio en wat gebeurt er feitelijk in de Euregioraad en in de ondersteunende diensten (bijv. in het gebouw van de Euregio in Kleef)? Vervolgens kiezen we een ruimere benadering, namelijk in Europees en historisch perspectief: hoe stond en staat Nederland via de Euregio’s in Europa? Welke belangen zijn via de Euregio gediend voor de Nederlands-Duitse betrekkingen, ook in het kader van Europa?
Naast lokale, euregionale, nationale en internationale politiek en geschiedenis komt in een derde perspectief het grensoverschrijdend ondernemen aan de orde, en in een laatste en vierde perspectief het grensoverschrijdend wonen en werken, leren en recreëren in een internationale Europese omgeving.
Via literatuur of een korte theoretische inleiding vanuit elk perspectief bereiden de studenten zich voor op een discussie met verschillende gastsprekers.
Level

Presumed foreknowledge
Voor deelnemers van opleidingen buiten de BA Duitse taal & cultuur:
  • minimaal receptieve vaardigheden van het Duits (B2-niveau)
Test information

Specifics
 
Assumed previous knowledge
Duits minstens op B2 niveau

Recommended materials
Literature
De literatuur wordt aan het begin van het college bekendgemaakt, in Brightspace opgenomen dan wel tijdens het college uitgedeeld.

Instructional modes
Tutorial
Attendance MandatoryYes

Tests
Dossier
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5