LET-DTCB201
Interkulturelle Kommunikation Niederlande-Deutschland
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB201
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
H. Meredig, MA
Overige cursussen docent
Docent
H. Meredig, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
H. Meredig, MA
Overige cursussen docent
Examinator
H. Meredig, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van deze cursus:
  • ken je de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de Duitse, de Poolse en de Nederlandse cultuur (voornamelijk in het bedrijfsleven) en kun je beoordelen in welke situaties en contexten irritaties, problemen en conflicten kunnen optreden.
  • kun je cross- en interculturele vraagstellingen en problemen herkennen, analyseren en evalueren en praktische oplossingen hiervoor aandragen.
  • kun je modellen en concepten uit de interculturele communicatie (zoals dimensiemodellen en culuurstandaards) toepassen en kritisch beoordelen.
  • kun je op basis van de modellen onder begeleiding van een docententeam eigen concepten voor interculturele trainingsessies ontwerpen en presenteren.
 Verder verwerven de studenten in deze cursus interculturele competenties. Ze zijn in staat kritisch te reflecteren op hun eigen gedrag in interculturele interacties, hebben methoden geleerd om vooroordelen en stereotypen te herkennen, te evalueren en ermee om te gaan en kunnen in interculturele situaties succesvol handelen. Deze competenties worden tijdens het college onder meer door case studies, groepsdiscussies en zelfreflectie-opdrachten geleerd.
 
 Op het gebied van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid heb je aan het einde van deze cursus de volgende competenties verworven en/of verdiept:
  • je kent de relevante vakbegrippen en kunt deze toepassen. Deze kennis wordt verworven door wekelijkse opdrachten, de mondelinge eindpresentatie en door groepsdiscussies tijdens het college. Verder lees je ter voorbereiding iedere week Duitstalige wetenschappelijke artikelen.
  • je kunt (beter) mondeling presenteren, omdat je regelmatig de resultaten van opdrachten en discussies en tijdens het verblijf in Poznan de eindopdracht zult presenteren.
  • je kent de invloed van cultuur op taal en vice versa.
Inhoud
Das Projektseminar findet im Rahmen der vom DAAD geförderten germanistischen Institutspartnerschaft mit der niederländischen Radboud-Universität in Nijmegen und der polnischen Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań statt.

In einer international zusammengesetzten Gruppe (ca. 10 Studierende pro Standort) erschließen sich die Studierenden zunächst im Online-Format theoretische Grundlagen was unterschiedliche Kulturbegriffe, Interkulturalität und Kommunikation angeht. In einem nächsten Schritt wird Grundlagenwissen in Bezug auf makro- und mikroanalytische Ansätze der Kulturbeschreibung vermittelt und näher auf Begriffe wie interkulturelle Kompetenz, Selbst-, Fremd- und Metabild, Vorurteile & Stereotype eingegangen. Die einführenden, theoretischen Sitzungen sollen eine Basis für den gemeinsamen interkulturellen Kompetenzerwerb und für die Entwicklung eigener interkultureller Trainings bilden.

In der Woche vom 27.11.-03.12.2023 werden im Rahmen gemeinsamer Projekttage in Poznań unterschiedliche Konzepte interkultureller Trainings in Gruppen erarbeitet, präsentiert und kritisch analysiert. Im Format studentischer Aktionsforschung wird im Seminar zudem der (interkulturelle) Kompetenzerwerb der teilnehmenden Akteure selbst begleitend erforscht, so dass theorie- und erfahrungsbasierte Perspektiven auf die interkulturelle Kommunikations- und Kompetenzforschung fruchtbar zusammenwirken. 
 
Niveau
Der Kurs ist ein jahrgangsübergreifender Kurs (Jahr 1 und 2) des Bachelors Deutsche Sprache & Kultur. Studierende der anderen beiden Standorte der GIP sind in unterschiedlichen Fachsemestern. Im Seminar machen die Lehrenden Gebrauch von Binnendifferenzierung und peer-learning.
Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Das Projektseminar findet im Rahmen der vom DAAD geförderten germanistischen Institutspartnerschaft mit der niederländischen Radboud-Universität in Nijmegen und der polnischen Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań statt. Die Anzahl der Seminarplätze ist begrenzt. Vorrang haben Studierende aus dem ersten und zweiten Studienjahr des Bachelors Deutsche Sprache & Kultur. Interessierte externe Studierende sollten vorab Kontakt mit dem Dozenten aufnehmen.

In der Woche vom 27.11.-03.12.2023 werden im Rahmen gemeinsamer Projekttage in Poznań unterschiedliche Konzepte interkultureller Trainings in Gruppen erarbeitet, präsentiert und kritisch analysiert. TeilnehmerInnen sollten sich diese Daten bereits jetzt vormerken. Das Portfolio kann ausschließlich bei Teilnahme an den Projekttagen abgeschlossen werden.
Voorkennis
Duits op C1 niveau

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5