LET-DTCB202
Wissenschaftliches Schreiben und Wissenschaftssprache Deutsch
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB202
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. E.M. Knopp
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.M. Knopp
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.M. Knopp
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.M. Knopp
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • lexicale, syntactische en (tekst)pragmatische kenmerken van het academisch Duits (Allgemeine deutsche Wissenschaftssprache) herkennen en benoemen;
  • typische lexicale, syntactische en (tekst)pragmatische formuleringen en variaties in het academisch Duits toepassen;
  • strategie├źn voor het lezen Duitse wetenschappelijke teksten toepassen;
  • uittreksels en samenvattingen van wetenschappelijke teksten in het Duits produceren;
  • het onderzoeksperspectief van derden in relatie tot een bepaalde academische vraagstelling beschrijven;
  • in de Duitse academische taal een beknopt wetenschappelijk werkstuk schrijven waarin tenminste vijf wetenschappelijke Duitstalige teksten over dezelfde academische vraagstelling met elkaar vergeleken worden;
  • op academische wijze in correct Duits citeren;
  • peer feedback over deze formuleringen aan anderen geven en vice versa in eigen teksten verwerken.
Inhoud
In deze cursus staat het schriftelijke taalgebruik in de Duitstalige wetenschappelijke traditie centraal. Eerst wordt kennis gemaakt met de lexicale, syntactische en (tekst)pragmatische kenmerken van het academische Duits (Allgemeine deutsche Wissenschaftssprache). Aan de hand van voorbeelden uit de werkelijkheid wordt de receptieve en productieve omgang met wetenschappelijke Duitstalige formuleringen geoefend.
Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de opbouw, structuur en argumentatie in wetenschappelijke teksten. De studenten maken kennis met strategie├źn voor het bestuderen, onderzoeken en lezen van wetenschappelijke Duitstalige teksten aan de hand van bestaande teksten met een academisch thema. Zij leren belangrijke informatie uit deze teksten te destilleren en onderzoeksperspectieven te herkennen, waarna ze goede samenvattingen leren maken waarin ze ook de onderzoeksperspectieven van de auteurs correct kunnen weergeven. Daarna produceren de studenten op basis van wat ze geleerd hebben een eigen wetenschappelijke tekst waarin verschillende onderzoeksperspectieven vergeleken worden. De conceptversies worden in peer review becommentarieerd met betrekking tot opbouw, argumentatie en taalgebruik. Hierdoor verwerven de studenten de vaardigheid om op hun eigen teksten te reflecteren en deze te optimaliseren.
Niveau

Voorkennis
Duits op C1-niveau
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Literatuurlijst
Weitere Literatur wird zu Beginn des Kurses via Brighspace bekannt gemacht und teils zur Verfügung gestellt.
ISBN:978-3-12-675298-5
Titel:Wissenschaftssprache verstehen. Wortschatz - Grammatik - Stil - Lesestrategien.
Auteur:Fügert, N. & Richter, U.
Uitgever:Klett
Kosten:16,00

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging40
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Werkstuk
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3