LET-DTCB205
Wendepunkte der deutschen Geschichte
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB205
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
C.F. Reuter, MA
Overige cursussen docent
Docent
C.F. Reuter, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
C.F. Reuter, MA
Overige cursussen docent
Examinator
C.F. Reuter, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • leesstrategieën voor het lezen van langere wetenschappelijke literatuur (van min. C1-niveau) toepassen;
  • in een Duitstalig overzichtswerk van de Duitse geschiedenis hoofd- en bijzaken onderscheiden;
  • de belangrijkste informatie uit de verschillende hoofdstukken van het overzichtswerk in eigen woorden samenvatten;
  • in schriftelijke tentamens belangrijke gebeurtenissen, personen en begrippen uit de Duitse geschiedenis van de Germaanse tijd tot en met de hedendaagse Berliner Republik benoemen;
  • in de tentamens kenmerkende ontwikkelingen van bepaalde tijdvakken zoals b.v. het Bürgerliches Zeitalter of de Weimarer Republik toelichten, ook met het oog op de oorzaken en gevolgen van en verbanden tussen deze ontwikkelingen;
  • in de tentamens uitleggen hoe historisch materiaal waaronder primaire tekstbronnen (toespraken, brieven enz.) en afbeeldingen (schilderijen, karikaturen enz.) met hun ontstaanscontext samenhangen.
Inhoud
Deze cursus biedt een overzicht van de geschiedenis van Duitsland vanaf de middeleeuwen tot nu. De cursus behandelt het Heilige Roomse Rijk, de Duitse staats- en natievorming, de Industriële Revolutie, de beide wereldoorlogen, het ontstaan van de twee naoorlogse Duitslanden en hun hereniging na de val van het communisme in 1989 alsmede de aard van de nieuwe Berliner Republik. In de cursus komen politieke ontwikkelingen, maar ook cultuur- en sociaalhistorische perspectieven aan bod.

Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.
Voorkennis
Duits op C1 niveau.

Note for exchange students: you cannot take this course if your German proficiency level is not at least C1.

Verplicht materiaal
Literatuur
Engehausen, F. e.a. (2015). Meilensteine der deutschen Geschichte. Von der Antike bis heute. Berlin: Duden.

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Cursus

Toetsen
Mond (was schriftelijk) gecomb.met 2)
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Mond (was schriftelijk) gecomb met 1)
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5