LET-DTCB205
Wendepunkte der deutschen Geschichte
Course infoSchedule
Course moduleLET-DTCB205
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionGerman
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; German Language and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. D. Wiese
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. D. Wiese
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. D. Wiese
Other course modules lecturer
Examiner
dr. D. Wiese
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 1-PER 2  (30/08/2021 to 30/01/2022)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
Remark
Werkcollege
RemarksAccessible to exchange students (10).
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • leesstrategie√ęn voor het lezen van langere wetenschappelijke literatuur (van min. C1-niveau) toepassen;
  • in een Duitstalig overzichtswerk van de Duitse geschiedenis hoofd- en bijzaken onderscheiden;
  • de belangrijkste informatie uit de verschillende hoofdstukken van het overzichtswerk in eigen woorden samenvatten;
  • in schriftelijke tentamens belangrijke gebeurtenissen, personen en begrippen uit de Duitse geschiedenis van de Germaanse tijd tot en met de hedendaagse Berliner Republik benoemen;
  • in de tentamens kenmerkende ontwikkelingen van bepaalde tijdvakken zoals b.v. het B√ľrgerliches Zeitalter of de Weimarer Republik toelichten, ook met het oog op de oorzaken en gevolgen van en verbanden tussen deze ontwikkelingen;
  • in de tentamens uitleggen hoe historisch materiaal waaronder primaire tekstbronnen (toespraken, brieven enz.) en afbeeldingen (schilderijen, karikaturen enz.) met hun ontstaanscontext samenhangen.
Content

Dieser Kurs behandelt die Grundlinien der deutschen Geschichte vom Mittelalter bis heute. Zentrale Themen, die besprochen werden, sind das Heilige Römische Reich, die Reichsgründung und Nationenbildung, die Industrielle Revolution, die beiden Weltkriege, die doppelte Staatsgründung der BRD und DDR, die Wiedervereinigung Deutschlands nach dem Fall der Berliner Mauer, so wie das Wesen der neuen Berliner Republik. Wir nehmen dabei die wichtigsten politischen, kulturellen und sozialen Entwicklungen in den Blick.

Assumed previous knowledge
Duits op C1 niveau.

Note for exchange students: you cannot take this course if your German proficiency level is not at least C1.

Required materials
Literature
Engehausen, F. e.a. (2015). Meilensteine der deutschen Geschichte. Von der Antike bis heute. Berlin: Duden.

Instructional modes
At-home PER2 gel1
Attendance MandatoryYes

Course

Tests
Exam part 1
Test weight50
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Exam part 2
Test weight50
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5