LET-DTCB205
Wendepunkte der deutschen Geschichte
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB205
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. D. Wiese
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Wiese
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D. Wiese
Overige cursussen docent
Examinator
dr. D. Wiese
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3  (30-01-2023 t/m 09-04-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • leesstrategieën voor het lezen van langere wetenschappelijke literatuur (van min. C1-niveau) toepassen;
  • in Duitstalige lemma's over de Duitse geschiedenis hoofd- en bijzaken onderscheiden;
  • de belangrijkste informatie uit de verschillende lemma's in eigen woorden samenvatten;
  • in schriftelijke tentamens belangrijke gebeurtenissen, personen en begrippen uit de Duitse geschiedenis van de Germaanse tijd tot en met de hedendaagse Berliner Republik benoemen;
  • in de tentamens kenmerkende ontwikkelingen van bepaalde tijdvakken zoals b.v. het Bürgerliches Zeitalter of de Weimarer Republik toelichten, ook met het oog op de oorzaken en gevolgen van en verbanden tussen deze ontwikkelingen;
  • in de tentamens uitleggen hoe historisch materiaal waaronder primaire tekstbronnen (toespraken, brieven enz.) en afbeeldingen (schilderijen, karikaturen enz.) met hun ontstaanscontext samenhangen.
Inhoud
Deze cursus biedt een overzicht van de geschiedenis van Duitsland vanaf de middeleeuwen tot nu. De cursus behandelt het Heilige Roomse Rijk, de Duitse staats- en natievorming, de Industriële Revolutie, de beide wereldoorlogen, het ontstaan van de twee naoorlogse Duitslanden en hun hereniging na de val van het communisme in 1989 alsmede de aard van de nieuwe Berliner Republik. In de cursus komen politieke ontwikkelingen, maar ook cultuur- en sociaalhistorische perspectieven aan bod.

 
Voorkennis
Duits op C1-niveau.

Note for exchange students: you cannot take this course if your German proficiency level is not at least C1.
Verplicht materiaal
Literatuur
We werken met lemma's uit materiaal van de Bundeszentrale für politische Bildung. De literatuur zal op Brightspace bekend worden gemaakt.

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Mondeling examen
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Mondeling examen
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5