LET-DTCB209
Unterhaltungsformen populärer Kultur
Course infoSchedule
Course moduleLET-DTCB209
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionGerman
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; German Language and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. Y. Delhey
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. Y. Delhey
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. Y. Delhey
Other course modules lecturer
Examiner
dr. Y. Delhey
Other course modules lecturer
Academic year2022
Period
PER 1-PER 2  (05/09/2022 to 29/01/2023)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
Remark
Lecture /Seminar
RemarksAccessible to exchange students (10).
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het einde van de cursus:
  • ken je de  belangrijkste  kenmerken  en  ontwikkelingen van de moderne Duitse media en kun je aangeven wat er onder het begrip 'populaire cultuur' is te verstaan;
  • heb je uitgebreide kennis centrale onderwerpen in de cultuurwetenschap en kun je deze kennis in eigen woorden en met de adequate begrippen weergeven;
  • heb je geleerd aan de hand van de besproken voorbeelden uit diverse Duitstalige media dit cultuuranalytische kader toe te passen op je eigen voorbeeldanalyse.
  • heb je geleerd de kennis, die je in het eerste deel hebt verworven, om te zetten in een eigen project dat voortbouwt op je voorbeeldanalyse.
  • heb je geleerd je project op adequate mondelinge en schriftelijke manier door een presentatie en een portfolio te verantwoorden.
  • heb je geleerd in een groep te werken en je werkzaamheden in teamverband te organiseren. Daar hoort ook bij dat je over je inbreng kunt reflecteren en aan kunt geven waar je sterke en zwakke kanten liggen en wat in het groepsproces verbeterd kan worden.
Content
Sind Sie schon einmal auf einer Insel gewesen? Woran denken Sie, wenn es um Inseln geht?
Seitdem Nimwegen eine eigene künstliche Insel in der Waal hat, ist es höchste Zeit Inseln in unser Studienprogramm aufzunehmen. Inseln liegen im Trend – nicht nur im Fernsehen und bei der Regenbogenpresse sondern auch wissenschaftlich gesehen: Es gibt eine Zeitschrift und diverse Studiengänge die unter dem Namen Island Studies operieren. Inseln gelten als besonders erkenntnisreich, wenn es um die Analyse unserer Kultur geht. Inseln formen auch einen eigenen Topos in der Kulturgeschichte, was klar wird, wenn man zum Beispiel die Odyssee oder an das mythische Atlantis denkt. Oder an St. Brandans wundersame Seefahrt oder die Utopia von Thomas Morus. Auch Robinson Crusoe und Die geheimnisvolle Insel von Jules Verne gehören dazu. Anders als bei, zum Beispiel den Friesischen Inseln, handelt es sich hier um imaginierte Orte, mit denen sich sehr unterschiedliche Gedanken verbinden lassen. Die genannten Beispiele gehören zum literarischen Kanon. Es gibt aber auch aktuelle Beispiele, wie zum Beispiel Insel 34, ein Roman von Annett Pehnt. Das Fernsehen bietet zahllose Reiseprogramme, in denen Inseln einen prominenten Platz einnehmen und in denen dann das fremde und exotische an unseren eigenen Gewohnheiten und Auffassungen bzw. denen des Reisenden gespiegelt wird. Noch intensiver gestaltet sich diese Erfahrung in Fernsehserien wie Expeditie Robinson, The Island oder Temptation Island. Neben Abenteuer, Exotik und Sensationslust geht es da um Selbsterfahrung und Selbstdarstellung – bis zur Selbstentblößung. ‘No man is an island, entire of itself’ – so John Donne am Beginn einer Meditation in der es um die Nichtigkeit des Menschen geht. Spätestens fragt man sich dann doch: Was verbindet Menschen mit Inseln?
In diesem Kurs geht es also um die Insel als Topos unseres Denkens und man lernt außer den dazugehörigen Kulturkonzepten auch, seine eigenen Ideen zum Thema zu entwickeln.
 
 
Level

Presumed foreknowledge
Duits op C1-niveau.

Note for exchange students: you cannot take this course if your German proficiency level is not at least C1.
Test information
Periode 1 wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (40%).
Het cijfer voor periode 2 is gebaseerd op een schriftelijke eindopdracht (60%). 
Voorwaarde voor de toetsing in periode 2 is het inleveren van een portfolio met alle project opdrachten. 
Specifics
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.
Required materials
To be announced
Studiemateriaal wordt voor begin van de cursus via Brightspace bekendgemaakt.
Book

Instructional modes
Lecture
Attendance MandatoryYes

Tests
Assignment
Test weight50
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
6

Written assignment
Test weight50
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5