LET-DTCB212
Grammatiken: Sprachtheorie und Unterricht (Didaktik)
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB212
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. E.M. Knopp
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.M. Knopp
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.M. Knopp
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.M. Knopp
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • verschillende versies van het concept 'grammatica' inclusief de conceptuele geschiedenis herkennen en benoemen;
  • het verschil tussen normatieve en descriptieve grammatica’s toelichten en dit aan de hand van geselecteerde voorbeelden illustreren;
  • formele en functionele benaderingen van grammaticale theorieën nuanceren en dit aan de hand van geselecteerde voorbeelden illustreren;
  • het belang van grammaticale lessen in het taalonderwijs in de moedertaal en de vreemde taal beoordelen;
  • criteria voor de analyse en evaluatie van grammatica’s en grammatica-oefeningen ontwikkelen en toepassen;
  • De weergaven van grammaticale structuren en grammatica-oefeningen beoordelen op hun inhoudelijke correctheid en didactische toepassing;
  • grammaticale structuren van het Duits die moeilijk te verwerven zijn voor Nederlanders beschrijven en suggesties doen voor de behandeling van deze structuren in de Duitse les;
  • de geleerde theoretische kennis in correct wetenschappelijk Duits schriftelijk weergeven en aan de hand van eigen voorbeelden en voorbeelden van anderen illustreren;
  • de resultaten van de samenwerking in groepsverband mondeling in het juiste jargon in het Duits presenteren en deze resultaten vervolgens zelfstandig in een schriftelijk rapport verwerken. 
Inhoud
In deze cursus leren de studenten wat men in de taalwetenschap onder ‘grammatica’ verstaat en welke rol grammatica heeft en kan spelen in het onderwijs in de moedertaal en in de vreemde talen. In het eerste gedeelte van de cursus behandelen we theoretische en conceptuele vragen. Hier maken deelnemers kennis met de conceptuele geschiedenis van 'grammatica' en zij leren welke concepten belangrijk zijn in het linguïstisch en taal-didactisch onderzoek. Het tweede deel van de cursus richt zich op de rol van grammatica in het taalonderwijs, zowel in de moedertaal als in vreemde talen. Aan de ene kant bespreken we algemene vragen over taaldidactiek en aan de andere kant behandelen we de rol van grammaticalessen in het Duits voor sprekers van het Nederlands. In het laatste deel van de cursus leren de studenten de ontwikkelde kennis toe te passen in het taalonderwijs bij het aanleren van specifieke grammaticale structuren van het Duits. In dit deel zullen we eerst gezamenlijk criteria voor de analyse van grammatica’s ontwikkelen om daarna in kleine groepen een dergelijke analyse uit te werken en mondeling te presenteren. Een schriftelijk samenvatting van deze presentatie zal door iedere student individueel worden gemaakt en ingeleverd aan het einde van de periode. Het tentamen vindt plaats tijdens het laatste college en bevraagt de theoretische aspecten van de cursus.
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Overige literatuur wordt voor begin van de cursus binnen Brightspace bekendgemaakt.

Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
Werkcollege met actieve deelname (presentatie's en discussie).

Toetsen
Presentatie
Weging0
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Werkstuk
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5