LET-DTCB213
Forschungsmethoden
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB213
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
C.M.J. Laurentzen
Overige cursussen docent
Examinator
C.M.J. Laurentzen
Overige cursussen docent
Docent
C.M.J. Laurentzen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
C.M.J. Laurentzen
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Wiese
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3-PER 4  (25-01-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingBegeleide zelfstudie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De cursus is onderdeel van de HBO premasterstudie en is als begeleide zelfstudie opgezet. 

Aan het einde van de cursus:
 
  • kan de student zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren, een geschikte methode kiezen en een wetenschappelijke analyse doorvoeren die aan de kwaliteitseisen van wetenschappelijk onderzoek (reliabiliteit en validiteit) voldoet;
  • kent de student de voor- en nadelen, de sterkten en zwakten van de verschillende wetenschappelijke methoden en kan deze toelichten en evalueren;
  • kan de student kwalitatieve en kwantitatieve methoden in wetenschappelijke studies beoordelen en toepassen;
  • kan de student de kwaliteit van wetenschappelijke studies (t.o.v. validiteit, reliabiliteit en objectiviteit/intersubjectiviteit) beoordelen en deze kwaliteitscriteria in zijn eigen onderzoek toepassen;
  • kan de student Duitstalige wetenschappelijke studies lezen, presenteren en op hun kwaliteit beoordelen.
Deze competenties worden tijdens het college geoefend door diverse opdrachten. De studenten moeten over iedere wetenschappelijke methode studies lezen en de methoden vervolgens in eigen onderzoeksopdrachten toepassen.
 
Verder stellen de studenten iedere week een woordenlijst op zodat ze aan het einde van de cursus de relevante vakbegrippen in het Nederlands, Duitse en Engels kennen.
 
Inhoud
In dit college worden verschillende wetenschappelijke methoden behandeld. De deelnemers leren wat het inhoudt om wetenschappelijk te werken en verdiepen zich in de belangrijkste methoden van de vakgebieden die deel uitmaken van de Bachelor Duitse Taal en Cultuur. Hierbij verwerven ze eerst basiskennis over het wetenschappelijke werken: Hoe wordt een wetenschappelijk werkstuk gepland, opgebouwd en gestructureerd? Hoe vindt men een onderzoeksthema en hoe wordt het operationaliseerbaar? Hoe formuleert men een onderzoeksvraag? Hoe stelt men hypothesen op? Hoe weet men welke methode het best geschikt is om de onderzoeksvraag te beantwoorden? Vervolgens komen de belangrijkste aspecten van het empirische sociaalwetenschappelijke onderzoek aan de bod. Naast de algemene methoden van de empirische sociale wetenschappen (inhoudsanalyse, bevraging, observatie, experiment) worden ook kwaliteitscriteria van het wetenschappelijke onderzoek (validiteit, reliabiliteit) bespoken. Verder worden ook verschillende analysemethoden (qualitatieve en kwantitative benaderingen, discoursanalyse, hermeneutiek) behandeld. In het tweede deel van de cursus komen de specifieke onderzoeksmethoden uit de taal-, literatuur-, communicatie- en cultuurwetenschappen aan de bod.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Duits op B2(+) niveau

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Werkvormen
Hoor/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Dossier
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

PORTFOLIO (was schriftelijk tentamen)
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5