LET-DTCB213
Forschungsmethoden
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB213
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3  (29-01-2024 t/m 07-04-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingBegeleide zelfstudie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student: 
  • ... zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren, een geschikte methode kiezen en een wetenschappelijke analyse doorvoeren die aan de kwaliteitseisen van wetenschappelijk onderzoek (reliabiliteit en validiteit) voldoet;
  • ... de voor- en nadelen, de sterkten en zwakten van de verschillende wetenschappelijke methoden toelichten en evalueren;
  • ... kwalitatieve en kwantitatieve methoden in wetenschappelijke studies onderscheiden en toepassen;
  • ... de kwaliteit van wetenschappelijke studies (t.o.v. validiteit, reliabiliteit, objectiviteit/intersubjectiviteit, argumentatiestructuur, originaliteit en relevantie) beoordelen en deze kwaliteitscriteria in eigen onderzoek toepassen;
  • ... Duitstalige wetenschappelijke studies lezen en op kwaliteit beoordelen.
Inhoud
In dit college worden verschillende wetenschappelijke methoden behandeld. De deelnemers leren wat het inhoudt om wetenschappelijk te werken en verdiepen zich in de belangrijkste methoden van de vakgebieden die deel uitmaken van de Bachelor Duitse Taal en Cultuur. Hierbij verwerven ze eerst basiskennis over het wetenschappelijke werken: Hoe wordt een wetenschappelijk werkstuk gepland, opgebouwd en gestructureerd? Hoe formuleert men een onderzoeksvraag en hoe wordt het operationaliseerbaar? Hoe stelt men hypothesen op? Vervolgens komen algemene methoden van de empirische (sociale) wetenschappen (statistiek, corpusanalyse, inhoudsanalyse, bevraging, experiment) aan bod. Verder worden ook verschillende analysemethoden (hermeneutiek, literatuurkritiek) behandeld.
Niveau

Voorkennis
Duits op C1-niveau
Toetsinformatie
De studenten moeten over wetenschappelijke methodestudies lezen en de methoden wekelijks in eigen onderzoeksopdrachten toepassen. Deze opdrachten maken samen met een afsluitende methodereflexie deel uit van een dossier/portfolio (100%).
Verder stellen de studenten iedere week een woordenlijst op, zodat ze aan het einde van de cursus de relevante vakbegrippen kennen.
Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Werkvormen
Hoor/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Dossier
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5