LET-DTCB213
Forschungsmethoden
Course infoSchedule
Course moduleLET-DTCB213
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionGerman
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; German Language and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. S. Jentges
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S. Jentges
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. S. Jentges
Other course modules lecturer
Examiner
dr. S. Jentges
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 3  (29/01/2024 to 07/04/2024)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksOpen for exchange students (10).
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het einde van de cursus kan de student: 
  • ... zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren, een geschikte methode kiezen en een wetenschappelijke analyse doorvoeren die aan de kwaliteitseisen van wetenschappelijk onderzoek (reliabiliteit en validiteit) voldoet;
  • ... de voor- en nadelen, de sterkten en zwakten van de verschillende wetenschappelijke methoden toelichten en evalueren;
  • ... kwalitatieve en kwantitatieve methoden in wetenschappelijke studies onderscheiden en toepassen;
  • ... de kwaliteit van wetenschappelijke studies (t.o.v. validiteit, reliabiliteit, objectiviteit/intersubjectiviteit, argumentatiestructuur, originaliteit en relevantie) beoordelen en deze kwaliteitscriteria in eigen onderzoek toepassen;
  • ... Duitstalige wetenschappelijke studies lezen en op kwaliteit beoordelen.
Content
In dit college worden verschillende wetenschappelijke methoden behandeld. De deelnemers leren wat het inhoudt om wetenschappelijk te werken en verdiepen zich in de belangrijkste methoden van de vakgebieden die deel uitmaken van de Bachelor Duitse Taal en Cultuur. Hierbij verwerven ze eerst basiskennis over het wetenschappelijke werken: Hoe wordt een wetenschappelijk werkstuk gepland, opgebouwd en gestructureerd? Hoe formuleert men een onderzoeksvraag en hoe wordt het operationaliseerbaar? Hoe stelt men hypothesen op? Vervolgens komen algemene methoden van de empirische (sociale) wetenschappen (statistiek, corpusanalyse, inhoudsanalyse, bevraging, experiment) aan bod. Verder worden ook verschillende analysemethoden (hermeneutiek, literatuurkritiek) behandeld.
Level

Presumed foreknowledge
Duits op C1-niveau
Test information
De studenten moeten over wetenschappelijke methodestudies lezen en de methoden wekelijks in eigen onderzoeksopdrachten toepassen. Deze opdrachten maken samen met een afsluitende methodereflexie deel uit van een dossier/portfolio (100%).
Verder stellen de studenten iedere week een woordenlijst op, zodat ze aan het einde van de cursus de relevante vakbegrippen kennen.
Specifics

Recommended materials
To be announced
De literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Instructional modes
Tutorial
Attendance MandatoryYes

Tests
Dossier
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 3

Minimum grade
5,5