LET-DTCB224
Fragen des 21. Jahrhunderts: aktuelle politische und gesellschaftliche Debatten in Deutschland
Course infoSchedule
Course moduleLET-DTCB224
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionGerman
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; German Language and Culture;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. B.C.M. Beuker
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. B.C.M. Beuker
Other course modules lecturer
Academic year2018
Period
PER 3  (04/02/2019 to 05/04/2019)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • op basis van (kranten)artikelen, filmmateriaal en internetbronnen toelichten voor welke centrale politieke en maatschappelijke vraagstukken het moderne Duitsland zich na de hereniging gesteld ziet staan. Hieronder vallen b.v. de omgang met migratiestromen, de opkomst van rechtspopulisme en de gevolgen van de digitalisering van de samenleving;
  • de samenhang tussen actuele vraagstukken en de Duitse geschiedenis uitleggen;
  • de verschillen tussen Duitsland en Nederland in de omgang met actuele vraagstukken en ontwikkelingen beschrijven;
  • voor een debat typische zinswendingen en communicatieve conventies herkennen en deze zelf effectief inzetten resp. naleven;
  • in een mondeling debat een specifieke positie m.b.t. een actuele kwestie verdedigen, waarbij deze positie aan de hand van argumenten onderbouwd wordt en waarbij adequaat op tegenargumenten van gesprekspartners gereageerd wordt;
  • een wetenschappelijk essay schrijven waarin de student zijn eigen mening m.b.t. een actuele kwestie uiteenzet en deze op logische en argumentatieve wijze onderbouwt.
Content
Van de bijzonderheden van het politieke systeem tot het debat om gender-neutraliteit, van de multiculturele samenleving tot het verlengen van het Solidarpakt: in dit college staan actuele politieke en maatschappelijke debatten in Duitsland centraal. Studenten analyseren het publieke debat en zijn bijzonderheden tegen de achtergrond van de Duitse geschiedenis en in vergelijking met Nederland. Daarnaast ligt de nadruk op het verdedigen van eigen standpunten Studenten leren om zowel mondeling (in een debat) als schriftelijk (in een essay) een eigen mening met argumenten te onderbouwen.
 
Assumed previous knowledge
Duits op VWO-niveau

Recommended materials
To be announced
De literatuur zal later op Brightspace bekend worden gemaakt.

Instructional modes
Lecture
Attendance MandatoryYes

General
De in de OER vastgelegde aanwezigheidsregeling is van kracht.

Working group
Attendance MandatoryYes

Tests
Essay
Test weight65
Test typeEssay
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Debat
Test weight35
Test typeTest
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 3

Minimum grade
5,5