LET-DTCB224
Fragen des 21. Jahrhunderts: aktuelle politische und gesellschaftliche Debatten in Deutschland
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB224
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Docent
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Examinator
C.F. Reuter, MA
Overige cursussen docent
Docent
C.F. Reuter, MA
Overige cursussen docent
Coördinator
C.F. Reuter, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
C.F. Reuter, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • op basis van (kranten)artikelen, filmmateriaal en internetbronnen toelichten voor welke centrale politieke en maatschappelijke vraagstukken het moderne Duitsland zich na de hereniging gesteld ziet staan. Hieronder vallen b.v. de omgang met migratiestromen, de opkomst van rechtspopulisme en de gevolgen van de digitalisering van de samenleving;
  • de samenhang tussen actuele vraagstukken en de Duitse geschiedenis uitleggen;
  • de verschillen tussen Duitsland en Nederland in de omgang met actuele vraagstukken en ontwikkelingen beschrijven;
  • voor een debat typische zinswendingen en communicatieve conventies herkennen en deze zelf effectief inzetten resp. naleven;
  • in een mondeling debat een specifieke positie m.b.t. een actuele kwestie verdedigen, waarbij deze positie aan de hand van argumenten onderbouwd wordt en waarbij adequaat op tegenargumenten van gesprekspartners gereageerd wordt;
  • een wetenschappelijk essay schrijven waarin de student zijn eigen mening m.b.t. een actuele kwestie uiteenzet en deze op logische en argumentatieve wijze onderbouwt.
Inhoud
Van de bijzonderheden van het politieke systeem tot het debat om gender-neutraliteit, van de multiculturele samenleving tot het verlengen van het Solidarpakt: in dit college staan actuele politieke en maatschappelijke debatten in Duitsland centraal. Studenten analyseren het publieke debat en zijn bijzonderheden tegen de achtergrond van de Duitse geschiedenis en in vergelijking met Nederland. Daarnaast ligt de nadruk op het verdedigen van eigen standpunten Studenten leren om zowel mondeling (in een debat) als schriftelijk (in een essay) een eigen mening met argumenten te onderbouwen.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursusco√∂rdinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.
Voorkennis
Duits op VWO-niveau

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De literatuur zal later op Brightspace bekend worden gemaakt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Essay
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Debat
Weging40
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5