LET-DTCB224
Fragen des 21. Jahrhunderts: aktuelle politische und gesellschaftliche Debatten in Deutschland
Course infoSchedule
Course moduleLET-DTCB224
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionGerman
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; German Language and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. D. Wiese
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. D. Wiese
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. D. Wiese
Other course modules lecturer
Examiner
dr. D. Wiese
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 3  (31/01/2022 to 10/04/2022)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students (10).
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • op basis van (kranten)artikelen, filmmateriaal en internetbronnen toelichten voor welke centrale politieke en maatschappelijke vraagstukken het moderne Duitsland zich na de hereniging gesteld ziet staan. Hieronder vallen b.v. de omgang met migratiestromen, de opkomst van rechtspopulisme en de gevolgen van de digitalisering van de samenleving;
  • de samenhang tussen actuele vraagstukken en de Duitse geschiedenis uitleggen;
  • de verschillen tussen Duitsland en Nederland in de omgang met actuele vraagstukken en ontwikkelingen beschrijven;
  • voor een debat typische zinswendingen en communicatieve conventies herkennen en deze zelf effectief inzetten resp. naleven;
  • in een mondeling debat een specifieke positie m.b.t. een actuele kwestie verdedigen, waarbij deze positie aan de hand van argumenten onderbouwd wordt en waarbij adequaat op tegenargumenten van gesprekspartners gereageerd wordt;
  • een wetenschappelijk essay schrijven waarin de student zijn eigen mening m.b.t. een actuele kwestie uiteenzet en deze op logische en argumentatieve wijze onderbouwt.
Content
Van de bijzonderheden van het politieke systeem tot het debat om gender-neutraliteit, van de multiculturele samenleving tot de digitale maatschappij: in dit college staan actuele politieke en maatschappelijke debatten in Duitsland centraal. Studenten analyseren het publieke debat en zijn bijzonderheden tegen de achtergrond van de Duitse geschiedenis en in vergelijking met Nederland. Daarnaast ligt de nadruk op het verdedigen van eigen standpunten. Studenten leren om zowel mondeling (in een debat) als schriftelijk (in een essay) een eigen mening met argumenten te onderbouwen.
 
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.

English: This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of German to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in German might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in Dutch or English. So for example, in case of an exam the questions are in German but you may answer them in Dutch or English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test German.
Assumed previous knowledge
Duits op VWO-niveau

Recommended materials
To be announced
De literatuur zal later op Brightspace bekend worden gemaakt.

Instructional modes
Tutorial
Attendance MandatoryYes

Tests
Essay
Test weight60
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Debat
Test weight40
Test typeOral exam
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 3

Minimum grade
5,5