LET-DTCB225
Forschung und Didaktik: Deutsch als Fremdsprache
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB225
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 2  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • de wetenschappelijke en didactische deelgebieden van het leer- en onderzoeksgebied “Deutsch als Fremdsprache” (DaF) definiëren en onderscheiden;
  • de huidige ontwikkelingen in het onderzoeksdomein "DaF" beschrijven en duiden;
  • de didactische implementatie van theoretische modellen en onderzoeksresultaten in onderwijsmethoden begrijpen en kritisch beoordelen;
  • fonologische, lexicale, syntactische en pragmatische structuren van het Duits met betrekking tot hun moeilijkheidsgraad voor Nederlandse DaF-studenten classificeren;
  • lesmateriaal en taaltests voor Nederlandse DaF-studenten op school en buiten school analyseren en evalueren op basis van taal-didactische concepten en methoden;
  • zijn/haar eigen vaardigheden in DaF inschatten en zelfstandig verbeteren;
  • zowel mondelinge als schriftelijke wetenschappelijke teksten in het Duits op niveau C2 (CEFR) begrijpen;
  • de cursusinhoud zowel in mondelinge presentaties als in schriftelijke opdrachten in correct Duits op niveau C1+/C2 (CEFR) weergeven.
 
Inhoud
Deze cursus geeft een overzicht van inhoud, vakgebieden, onderzoekszwaartepunten en didactisch-methodologische concepten van het leer- en onderzoeksgebied Deutsch als Fremdsprache (DaF). Na en kort historisch overzicht wordt ingegaan op de beginselen van de vakgebieden en worden enkele recente ontwikkelingen in het veld (zoals meertalgheid, metalinguistische vaardigheden) gepresenteerd.
In de volgende sessies worden Duitse taalstructuren bekeken met betrekking tot hun problemen voor Nederlandse studenten. Op deze manier leren deelnemers ook hun eigen vaardigheden in DaF in te schatten. 
Centraal in onze discussies staat de omschakeling van theoretische veronderstellingen en onderzoeksresultaten naar betekenisvolle, op handeling en productie gerichte onderwijsconcepten. Hierbij worden lessen Duits op school geobserveerd en worden lesmateriaal en taaltests voor Nederlandse DaF-leerlingen geanalyseerd en geëvalueerd met behulp van eerder besproken taal-didactische concepten en methoden.
Op deze manier krijgen de studenten inzicht in het arbeidsveld van DaF en in de vreemde taalverwerving en –training meer in het algemeen (bijvoorbeeld als docent, taalcoach, toets- en leermateriaalontwikkelaar).
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Duits op C1-niveau

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Dossier
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5