LET-DTCB225
Forschung und Didaktik: Deutsch als Fremdsprache
Course infoSchedule
Course moduleLET-DTCB225
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionGerman
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; German Language and Culture;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. S. Jentges
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. S. Jentges
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. S. Jentges
Other course modules lecturer
Examiner
dr. S. Jentges
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 1-PER 2  (31/08/2020 to 24/01/2021)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students (10).
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • de wetenschappelijke en didactische deelgebieden van het leer- en onderzoeksgebied “Deutsch als Fremdsprache” (DaF) definiëren en onderscheiden;
  • de huidige ontwikkelingen in het onderzoeksdomein "DaF" beschrijven en duiden;
  • de didactische implementatie van theoretische modellen en onderzoeksresultaten in onderwijsmethoden begrijpen en kritisch beoordelen;
  • fonologische, lexicale, syntactische en pragmatische structuren van het Duits met betrekking tot hun moeilijkheidsgraad voor Nederlandse DaF-studenten classificeren;
  • lesmateriaal en taaltests voor Nederlandse DaF-studenten op school en buiten school analyseren en evalueren op basis van taal-didactische concepten en methoden;
  • zijn/haar eigen vaardigheden in DaF inschatten en zelfstandig verbeteren;
  • zowel mondelinge als schriftelijke wetenschappelijke teksten in het Duits op niveau C2 (CEFR) begrijpen;
  • de cursusinhoud zowel in mondelinge presentaties als in schriftelijke opdrachten in correct Duits op niveau C1+/C2 (CEFR) weergeven.
 
Content
Deze cursus geeft een overzicht van inhoud, vakgebieden, onderzoekszwaartepunten en didactisch-methodologische concepten van het leer- en onderzoeksgebied Deutsch als Fremdsprache (DaF). Na en kort historisch overzicht wordt ingegaan op de beginselen van de vakgebieden en worden enkele recente ontwikkelingen in het veld (zoals meertalgheid, metalinguistische vaardigheden) gepresenteerd.
In de volgende sessies worden Duitse taalstructuren bekeken met betrekking tot hun problemen voor Nederlandse studenten. Op deze manier leren deelnemers ook hun eigen vaardigheden in DaF in te schatten. 
Centraal in onze discussies staat de omschakeling van theoretische veronderstellingen en onderzoeksresultaten naar betekenisvolle, op handeling en productie gerichte onderwijsconcepten. Hierbij worden lessen Duits op school geobserveerd en worden lesmateriaal en taaltests voor Nederlandse DaF-leerlingen geanalyseerd en geëvalueerd met behulp van eerder besproken taal-didactische concepten en methoden.
Op deze manier krijgen de studenten inzicht in het arbeidsveld van DaF en in de vreemde taalverwerving en –training meer in het algemeen (bijvoorbeeld als docent, taalcoach, toets- en leermateriaalontwikkelaar).
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Assumed previous knowledge
Duits op C1-niveau

Recommended materials
To be announced

Instructional modes
Tutorial
Attendance MandatoryYes

Tests
Dossier
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5