LET-DTCB226
Autor und Werk
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB226
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Examinator
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Docent
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Wiese
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Cursusdeelnemers leren het relevante literatuurtheoretische kader kennen en op het beeld over een auteur toe te passen. Ze leren de specifieke waarde van het literair werk te analyseren en in de literatuurtheoretisch kader te formuleren en door de vergelijking tussen de oudere en de moderne literatuur voor een bredere literatuurhistorische context te relativeren. Ze leren een korte wetenschappelijke tekst te schrijven die voldoet aan de criteria die in het bachelorwerkstuk gesteld worden (formuleren onderzoeksvraag, kiezen van methodiek, oefenen van de formele eisen, herhaling en verdieping van het wetenschappelijk schrijven).
Inhoud
De gedachte, dat de auteur synoniem staat voor zijn of haar werk is ons zeer vertrouwd: Als de uitgever twittert: “De nieuwe Juli Zeh is er” zullen we er heus niet van uit gaan dat ze de persoon die wij als auteur kennen, hebben verruild voor een andere of haar hebben gekloond. Uiteraard staat achter elke auteur een (empirische) persoon (en soms ook wel meer dan één) maar het idee van de auteur is echter wel geconstrueerd. Zie je dit echter ook terug in de tekst? Welk beeld bestaat er van de auteur? Hoe is dit beeld veranderd en welke literatuurwetenschappelijke theorieën horen erbij?

Deze cursus gaat in op het begrip auteurschap en de literatuurwetenschappelijke theorievorming daar omtrent en onderzoekt deze kennis aan voorbeelden uit de oudere (= Middeleuwse) en uit de nieuwere (= hedendaagse) Duitstalige letterkunde. Uitgangspunt is de discussie over het verband van auteur en werk in de moderne literatuurtheorie, wat o.a. besproken wordt aan de hand van opvattingen van verschillende theoretici zoals Wolfgang Kayser, Roland Barthes of Mieke Bal. De literatuurtheoretische inzichten worden toegepast op de voorbeelden uit de literaire perdiodes, die uiteraard centraal staan.

De cursus is zo opgezet dat de twee voorbeelden parallel worden behandeld waardoor de afzonderlijke literatuurtheoretische opvattingen telkens uit twee verschillende literaire praktijken, de oudere en de modernere literatuur besproken kunnen worden.
Aan het einde van de cursus kiezen de cursusdeelnemers in overleg met de docenten zelf een thema dat in het kader van deze cursus past resp. de besproken theorie toepast en werken dit in een korte wetenschappelijke tekst uit. Daarbij wordt de basis gelegd voor het wetenschappelijke werk dat voor de BA-scriptie gedaan moet worden.   
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Getoetst wordt aan de hand van volgende onderdelen:
  1. Dossier met wekelijkse opdrachten. Minimumcijfer: 6,0, weging 0%
  2. Selectie uit de wekelijkse opdrachten. Minimumcijfer: 5,5, weging: 70%
  3. Schriftelijke opdracht. Minimumcijfer: 5,5, weging: 30%
Bijzonderheden
Luistertaal
Deze cursus kan door minorstudenten ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursus de opdrachten, presentaties, en toetsen in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van deze cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.

English: This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of German to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in German might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in Dutch or English. So for example, in case of an exam the questions are in German but you may answer them in Dutch or English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test German.
Voorkennis
Duits op C1-niveau

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:978-3150180587
Titel:Texte zur Theorie der Autorschaft
Auteur:Fotis Jannidis (et.al.)
Uitgever:Reclam
Kosten:10,00
Wordt nader bekendgemaakt
(Gedeeltes van) primaire teksten worden via Brightspace aangekondigd en/of beschikbaar gesteld

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Dossier met wekelijkse opdrachten
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
6

Schriftelijke opdracht 1: Selectie uit w
Weging70
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijke opdracht 2: Forschungsansa
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5