LET-DTCB227
Experimentierfeld: deutsche Sprache & Kultur
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB227
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Docent
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.M. Knopp
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.M. Knopp
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3  (29-01-2024 t/m 07-04-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student:
1. De stand en ontwikkeling van kennis en vaardigheden vanuit de startsituatie naar de eindsituatie als een leerproces analyseren [kennen, analyseren]
2. De gekozen leerinhouden in de vorm van kennis óver het onderwerp én vaardigheden ten aanzien van omgang met het onderwerp onderscheiden en in een geëigende context toepassen [kennen, onderscheiden, toepassen]
3. verschillende fasen in en benaderingswijzen van het leerproces onderscheiden [toepassen en analyse]
4. in een gesprek op een samenhangende manier de behandelde items in het portfolio en ervaringen tijdens het leerproces presenteren, be-reflecteren en bediscussiëren [toepassen, analyse en reflectie]
5. De student kan de in (4.) beschreven vaardigheden in adequaat Duits op C1+ niveau mondeling en schriftelijk verworden en het eigen taalniveau en lacunes realistisch evalueren. [toepassen, analyse en reflectie]

(NB: Genoemde leerdoelen in vierkante haken [] zijn verbonden met de eindtermen zoals weergegeven in het overzicht van de Eindkwalificatie van de opleiding BA-DTC).
Inhoud


Deelname: Er is uitdrukkelijk sprake van participatieplicht: er geldt aanwezigheidsplicht en er wordt een intensieve, actieve deelname van de student verwacht, zowel in de groepsdiscussie als in het geven van feedback aan medestudenten. De hoofdmoot echter is gelegen in de individuele actieve houding, de onderzoeks- en oefenhouding van de student: hij/zij wordt geacht aantoonbaar leerprocessen aan te gaan, zoals blijkt uit de toename van kennis, vaardigheden, ook in concrete producten.
 
Voorkennis
Duits op C1-niveau.
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Mondeling
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5