LET-DTCB300
Bachelortutorial
Cursus informatieRooster
CursusLET-DTCB300
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalDuits
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Docent
drs. R.J.T.B. Gerritsen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Jentges
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
JAAR  (05-09-2022 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • zelfstandig een onderzoeksthema afbakenen en een werkbare onderzoeksvraag formuleren;
  • relevante wetenschappelijke literatuur selecteren, evalueren en in een kritisch theoretisch kader samenvatten;
  • een onderzoeksvoorstel schrijven waarin de theoretische en methodologische benadering van de gekozen probleemstelling wordt verantwoord;
  • relevante onderzoeksmethoden op een correcte manier toepassen;
  • uit de eigen analyseresultaten geldige en heldere conclusies trekken;
  • de resultaten van het uitgevoerde onderzoek verwerken in een goed gestructureerd onderzoeksverslag;
  • in het onderzoeksverslag aantonen het Duitse wetenschappelijk taalgebruik op niveau C2 te beheersen;
  • de resultaten van het uitgevoerde onderzoek mondeling presenteren, waarbij hij aantoont dat hij in staat is een complex onderwerp op een gestructureerde manier uit te leggen aan een publiek dat niet met de specifieke thematiek en vakterminologie vertrouwd is;
  • tijdens de mondelinge presentatie aantonen het Duits op niveau C2 te beheersen;
  • inhoudelijk en talig feedback verwerken (cyclisch schrijven) en anderen methodologisch en talig feedback geven.
 
 
Inhoud

Je sluit de bachelor DTC af met een werkstuk van tien studiepunten waarin je aantoont de voor het bachelorniveau vereiste wetenschappelijke eindtermen te beheersen (zie beschrijving elders in de studiegids). Je kunt je bij het zoeken van een onderwerp oriënteren aan de gevolgde cursussen uit de major of minoren van DTC. Je schrijft het BA-werkstuk meestal in periode 3 en 4 van het derde bachelorjaar, maar het kan ook in periode 1 en 2. Er wordt zowel in het eerste als in het tweede semester van het derde studiejaar een BA-Tutorial aangeboden. Het tutorial begeleidt het ontwerp- en schrijfproces van het werkstuk en biedt ondersteuning bij het verwerken van literatuur, thema inperken, werkplan opstellen, herzien van het werkstuk. Verder wordt in het kader van het tutorial het taalniveau vastgesteld.

Niveau

Voorkennis
Duits op C1+-niveau
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Presentatie
Weging0
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Minimum cijfer
V

Bachelor werkstuk
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Minimum cijfer
6