LET-EDU-GESM02
De constructie van het verleden: filosofie van de geschiedenis en het voortgezet onderwijs
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-GESM02
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Mens- en maatschappijwetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Hülsken
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3  (31-01-2022 t/m 10-04-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • Je kennis over een aantal omschreven geschiedfilosofische thema’s, waaronder die betrekking hebben op de aard van historische kennis, verklaren en interpreteren, concepten en waarden, juist en in correct Nederlands uit te drukken.
  • Je inzichten over diezelfde nader omschreven geschiedfilosofische thema’s toe te passen op de representatie van het verleden in teksten, het maatschappelijke debat en andere uitdrukkingsvormen
  • Met de verworven kennis en inzichten vanuit geschiedfilosofisch perspectief te reflecteren op de invulling en de praktijk van geschiedonderwijs
Inhoud
Deze cursus biedt een basiskennis van geschiedfilosofie en een oriëntatie op het gebruik van geschiedfilosofie in de onderwijspraktijk. De cursus beoogt geschiedfilosofie zo concreet mogelijk in te vullen aan de hand van een toegankelijk tekstboek en wekelijkse opdrachten. Uitgaande van de vaststelling dat mensen verschillende relaties met het verleden onderhouden, zal uitvoerig worden stilgestaan bij de aard van de relaties met het verleden die in het onderwijs aan de orde zijn. Aan de hand van Herman Paul, Het verleden trekt. Kernthema’s in de geschiedfilosofie (Amsterdam, 2016) en aanvullende literatuur, komen onder andere aan bod: historische verklaringen, narratieve sjablonen, history wars en de strijd over thema’s, woorden en concepten.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
handboek
ISBN:9789462363526
Titel:Als het verleden trekt. Kernthema's in de geschiedfilosofie
Auteur:Herman Paul
Uitgever:Boom
Druk:1
Reader
reader met aanvullende literatuur

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Essay
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5