LET-EDU-GLTC01
Klassieke Traditie EduMa
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-GLTC01
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. R.J.J. Blankenborg
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.J.J. Blankenborg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.J.J. Blankenborg
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R.J.J. Blankenborg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingIngangseisen: Ba GLTC
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • de hoofdzaken becommentariĆ«ren van de mythologische traditie van Agamemnon in de oudheid en de verwerking ervan in het genre tragedie;
  • De hoofdzaken becommentariĆ«ren van hedendaagse opvattingen over de interpretatie van en omgang met deze klassieke traditie in wetenschap en (toneel)literatuur en film;
  • de Agamemnon-tragedies van Aeschylus en Seneca onderling vergelijken;
  • De overeenkomsten tussen de Agamemnon-tragedies van Aeschylus en Seneca analyseren;
  • De overeenkomsten tussen de Agamemnon-tragedies van Aeschylus en Seneca verklaren;
  • een Agamemnon-bewerking in de antieke en post-antieke traditie plaatsen;
  • een Agamemnon-bewerking in de antieke en post-antieke traditie analyseren aan de hand van secundaire literatuur;
  • op basis van het collegemateriaal een presentatie verzorgen over een receptievoorbeeld van Agamemnon als figuur, motief of literair werk;
  • het pensum accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
  • kennis- en inzicht  tonen met betrekking tot de Agamemnon-traditie door een kennistoets.
Inhoud
Deze cursus richt zich, evenals de cursus Klassieke Traditie 2 in periode 3 en 4, op de Griekse en Romeinse literatuur en haar doorwerking in de moderne literatuur en cultuur. De cursus bestaat uit een serie van 7 (tweewekelijkse) werkcolleges van twee uur. Centraal in deze cursus staan de mythen rond Agamemnon, zijn positionering als leidende en lijdende figuur, en de veranderende kijk op wat hem overkomt door de handen van anderen. We bekijken hoe deze verhalen in verschillende nieuwe media en historische contexten zijn bewerkt, van de oudheid tot heden.
In de cursus maak je kennis met hedendaagse opvattingen over de omgang met de klassieke en mythologische traditie van Agamemnon. Vervolgens worden de Agamemnon-tragedies van Aeschylus en Seneca in vertaling gelezen, met elkaar vergeleken en besproken aan de hand van secundaire literatuur en enkele centrale onderzoeksvragen. Ook verschillende versies in andere genres (bijvoorbeeld epiek) komen aan bod. Op basis van het bestudeerde materiaal verzorg je een presentatie over een voorbeeld van receptie van Agamemnon als figuur, motief of literair werk. Het geheel wordt afgerond met een schriftelijk tentamen, dat bestaat uit enkele essayvragen en een tentamenonderdeel waarvoor een pensum van ca. 2000 verzen van de Agamemnon van Aeschylus en Seneca in de originele taal wordt voorbereid.
NB: De cursus wordt in het Engels gedoceerd indien er inschrijvingen van buitenlandse Erasmus-studenten zijn.
Niveau

Voorkennis
De cursus Klassieke Traditie EduMa is toegankelijk voor studenten die een BA GLTC hebben afgerond.
BA GLTC

Note for exchange students: you cannot take this course if your English proficiency level is not at least B2 (TOEFL, IELTS, TOEIC or Cambridge). A statement from your home university won't be accepted.
Toetsinformatie
De cursus Klassieke Traditie EduMa wordt afgerond met

1. het verzorgen van een presentatie over een voorbeeld van receptie van Agamemnon als figuur, motief of literair werk (weging 40%);
2. een schriftelijk tentamen (weging 60%).

Beide onderdelen dienen met ten minste 5.5 afgerond te worden.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
leesmap van nader te selecteren primaire en secundaire literatuur.
Titel:leesmap van nader te selecteren primaire en secundaire literatuur.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
De tekst van Aeschylus' Agamemnon en Seneca's Agamemnon is eenvoudig online te vinden, bijvoorbeeld op Perseus.tufts en the latinlibrary.com. Voor Aeschylus' Agamemnon is er voorts de OCT-editie door Page (1972) en de Teuber-editie door West (1990). Fraenkels editie met vertaling en commentaar (1950, in drie delen) is onovertroffen. Voor Seneca's Agamemnon is er de OCT-editie van Zwierlein (1986) en de Loeb-editie van Fitch (2004). Tarrants 'Green & Yellow' (Cambridge, 1976) biedt een uitgebreid commentaar. Recent (2020) verscheen een editie met vertaling en commentaar van Boyle (Oxford University Press). Vertalingen in het Nederlands door Koolschijn ('Aechylus: een familie, acht tragedies', 1999) en Schrijvers (Seneca, 2015).

Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
Werkcollege en presentaties door studenten

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging60
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Abstract
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5