LET-EDU-KGM01
Overdracht en educatie van kunst en cultuur
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-KGM01
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Kunstgeschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. R.H. van den Beuken
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H. Grootenboer
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingIngangseis: BA-diploma
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kan de student:
  1. de invloed van de materiële en performatieve kenmerken van kunst- en cultuuruitingen op de overdracht en educatie van die uitingen beschrijven en analyseren;
  2. aan de hand van concrete voorbeelden uit de beeldende kunsten een onderbouwd voorstel doen voor de overdracht of educatie van deze objecten;
  3. aan de hand van concrete voorbeelden uit de podiumkunsten een onderbouwd voorstel doen voor de overdracht of educatie van deze op- of uitvoeringen.
Inhoud
De vraag die centraal staat in deze cursus is op welke manier kunst en cultuur aan een publiek worden gepresenteerd en welke rol jij als toekomstig academisch opgeleid professional (docent, educator, programmeur, conservator, beleidsmaker) daarbij hebt. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat je als afgestudeerde afgewogen keuzes kunt maken in de onderwerpen en benaderingen van de overdracht van kunst en cultuur. Deze kwestie raakt aan de vraag hoe je actuele maatschappelijke discussies verbindt aan jouw wetenschappelijke kennis van de kunsten en onderzoek daarnaar. De cursus is verplicht voor studenten van de Tweejarige Educatieve Master Kunstgeschiedenis en CKV en ook toegankelijk voor studenten van de Master Kunst- en cultuurwetenschappen.
Aan de hand van een drietal thema’s – het object, het publiek en de samenleving – bespreken we actuele wetenschappelijke discussies in relatie tot de overdracht en educatie van kunst en cultuur. De rode draad daarbij vormen de keuzes die het onderwijs en culturele instellingen maken bij de presentatie van kunst aan een publiek. Hoe verhouden die keuzes zich tot inzichten uit wetenschappelijk onderzoek? Sluiten ze aan bij de conclusies daaruit? Neemt men wetenschappelijke inzichten mee in de manier van presenteren? Dit doen we aan de hand van zowel historische als hedendaagse kunst uit verschillende disciplines in hun maatschappelijke context.
De cursus wordt afgesloten met (de presentatie van) een voorstel voor een vertaling van wetenschappelijke kennis van een of meer kunstdisciplines naar een actueel maatschappelijk thema, in de vorm van een lessenserie, tentoonstelling, beleidsplan of evenement. Het eindproduct wordt beoordeeld aan de hand van de wetenschappelijke onderbouwing, de aansluiting bij actuele maatschappelijke vraagstukken en de uitwerking van de gekozen vorm.
 
Voorkennis
BA-diploma Kunstgeschiedenis of Algemene cultuurwetenschappen.
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging75
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging25
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5