LET-EDU-MA11
Academische en Professionele Ontwikkeling 1
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-MA11
Studiepunten (ECTS)2
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taal en Cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. M. Hülsken
Overige cursussen docent
Docent
V.W.P. van Jaarsveld, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.G.J. Kaal
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. H.J. Kooij
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingIngangseisen: Toelating tot de opleiding
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kun je…

- Actuele ontwikkelingen in het beroep van de academische leraren benoemen en vervolgens beschrijven hoe jij je tot deze ontwikkeling verhoudt.
- Een beeld vormen van de manier waarop de wetenschappelijke discipline en het schoolvak waarin je je specialiseert zich tot elkaar verhouden.
- Beschrijven hoe leermiddelen en lesmethoden in jouw vakgebied tot stand komen en vervolgens beschrijven hoe jij je tot deze ontwikkeling verhoudt.
- Terugkijken op aspecten van het beroep van de academische leraar die in dit semester zijn besproken en aan de hand daarvan leerdoelen aanpassen en/of formuleren voor je verdere ontwikkeling in het volgende semester.
- Onder begeleiding reflecteren op je eigen kwaliteiten en overtuigingen als academische leraar.

Inhoud
De cursus Academische en Professionele Ontwikkeling (APO) is een interfacultaire cursus in de Tweejarige Educatieve Master van de Radboud Universiteit. Gedurende de tweejarige educatieve master ontwikkel je je zowel vakinhoudelijk en wetenschapsmethodologisch, en vakdidactisch, algemeen-didactisch en pedagogisch. Daarnaast ben je binnen en buiten de stage bezig met je professionele ontwikkeling als academisch leraar. De cursus APO heeft als doel om al deze ontwikkelgebieden bij elkaar te brengen door aandacht te schenken aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling die je gedurende de master doorloopt. In deze ontwikkeling is evengoed ruimte voor het reflecteren op zowel spanningen die dit met zich meebrengt als op kansen die dit biedt voor je eigen ontwikkeling. Om dit continue proces van professionalisering te begeleiden staat in elk semester een kernthema centraal.
In semester 1 is dit kernthema: kennis maken met elkaar, de opleiding en het beroep van de academische leraar. We onderzoeken samen de verschillende beelden die er bestaan over dit beroep. Welke verwachtingen bestaan er in de samenleving en politiek bij de academische leraar? En welk beeld heb je zelf? We willen je ook een beeld geven van het onderwijsveld buiten je opleiding en school. Waar krijg je de komende jaren mee te maken en welke rol heb jij hierin als academische leraar? Naast inhoudelijke colleges gaan we daarom in gesprek met diverse partijen uit het onderwijs om je beroepsbeeld te verbreden. We evalueren je ontwikkeling in dit semester in een mondeling gesprek. Dit gesprek voeren we aan de hand van een zelfgekozen product dat je tijdens de opleiding hebt gemaakt. Doel van dit gesprek is om een beeld te krijgen van de manier waarop je terugkijkt op aspecten van het beroep die dit semester zijn besproken. Welk beeld heb je nu van het beroep van academisch leraar? Wat heeft je geïnspireerd? Waarover ben je van mening veranderd en waarover moet of wil je nog meer te weten komen?
 
Voorkennis
Ingangseisen: Toelating tot de opleiding
Werkvormen
Werkcollege
WerkvormtypeWerkcollege

Werkgroep

Toetsen
Voortgangspresentatie
Weging100
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
Voldaan (6,0)