LET-EDU-MA13
Academische en Professionele Ontwikkeling 3
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-MA13
Studiepunten (ECTS)2
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taal en Cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. M. Hülsken
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.G.J. Kaal
Overige cursussen docent
Docent
J.G.G.M.A. Kielstra, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.J.F. van der Kuijlen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 1/  PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingIngangseisen: APO1+2
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je…

- Reflecteren op hoe je bent omgegaan met de autonomie van de zelfstandige stage.
- Beschrijven hoe je als leraar kan bijdragen aan innovatie en ontwikkeling binnen jouw schoolvak.
- Beschrijven welke rol toetsing en examinering speelt bij jouw schoolvak.
- In vakoverstijgende samenstelling werken aan innovatieve onderwijsactiviteiten.
- Terugkijken op aspecten van het beroep van de academische leraar die in dit semester zijn besproken en aan de hand daarvan leerdoelen aanpassen en/of formuleren voor je verdere reflecteren op je ontwikkeling in het volgende semester.
- Zelfstandig op systematische en geïnformeerde wijze reflecteren op je eigen kwaliteiten en overtuigingen als academische leraar.
Inhoud
De cursus Academische en Professionele Ontwikkeling (APO) is een interfacultaire cursus in de Tweejarige Educatieve Master van de Radboud Universiteit. Gedurende de tweejarige educatieve master ontwikkel je je zowel vakinhoudelijk en wetenschapsmethodologisch, en vakdidactisch, algemeen-didactisch en pedagogisch. Daarnaast ben je binnen en buiten de stage bezig met je professionele ontwikkeling als academisch leraar. De cursus APO heeft als doel om al deze ontwikkelgebieden bij elkaar te brengen door aandacht te schenken aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling die je gedurende de master doorloopt. In deze ontwikkeling is evengoed ruimte voor het reflecteren op zowel spanningen die dit met zich meebrengt als op kansen die dit biedt voor je eigen ontwikkeling. Om dit continue proces van professionalisering te begeleiden staat in elk semester een kernthema centraal.
In semester 3 is het kernthema van APO je ontwikkeling als zelfstandige professional en oriëntatie op onderzoek. We brengen in kaart wat de overstap naar (of start van) de zelfstandige stage van je vraagt. We doen dit door in te zoomen op begrippen als autonomie en professionele ruimte en door stil te staan bij je kwaliteiten en interesses als zelfstandig docent. We bespreken daarnaast de rol van toetsing en examens in jouw schoolvak. Als ondersteuning bij het schrijven van je scriptie gaan we in colleges in op de rol die onderzoek doen heeft in het beroep van de academische leraar. Wat levert een onderzoekende houding op in het klaslokaal? Hoe kom je in jouw schoolvak tot innovaties en nieuwe ontwikkelingen? Je gaat zelf aan de slag met innovatie tijdens een intensieve middag waarin je met medestudenten werkt aan een vakoverstijgend ontwerp. Dit semester sluiten we af met een mondeling waarin we terugblikken op je ontwikkeling aan de hand van je scriptieplan. In dit gesprek gaan we in op je ontwikkeling aan de hand van vragen als: hoe weerspiegelt dit plan jouw visie op onderzoek en onderwijs en wat levert dit onderzoek op voor jouw identiteit als academische leraar?
 
Voorkennis
Ingangseisen: APO1+2
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Voortgangspresentatie
Weging100
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
Voldaan (6,0)