LET-EDU-MA15
Introductie in vakgericht onderwijsonderzoek
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-MA15
Studiepunten (ECTS)1
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Mens- en maatschappijwetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. R.J.J. Blankenborg
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.J.J. Blankenborg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.J.J. Blankenborg
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R.J.J. Blankenborg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingOpen voor bijvakkers: voor GES, FIL, en LEB
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen

Leerdoelen
Na afloop van de cursus:
* Kunnen studenten de paradigmatische raakvlakken tussen geesteswetenschappelijke en onderwijskundige methodologieën benoemen
* Kennen de studenten representatieve voorbeelden van geesteswetenschappelijk onderzoek in de context van de taal- en cultuureducatie en/of het geschiedenis- en kunstonderwijs
* Kunnen studenten zelfstandig onderzoeksliteratuur op het snijvlak van geesteswetenschappen en onderwijskunde aandragen
Inhoud
Deze cursus beoogt een vlootschouw te geven van de methodologieën die je kunt gebruiken om geesteswetenschappelijk onderzoek te doen dat ook betekenisvol is in de context van een educatieve master met specialisatie GLTC, waarin de afstudeerscriptie een praktijkgerichte component mag bevatten. In de werkcolleges en kennisclips komen, na een inleidend college waarin de wetenschapsfilosofische en paradigmatische uitgangspunten van geesteswetenschappelijk en onderwijskundig onderzoek centraal staan, enkele methodologieën aan bod die steeds zullen worden gedemonstreerd aan de hand van representatieve voorbeelden.

Tijdens de weken 2, 3 en 4 focussen we op concreet vakdidactisch onderzoek in de discipline GLTC.

In de weken 5, 6 en 7 bespreken we kwalitatieve/kwantitatieve basisinstrumentaria die nodig zijn om geesteswetenschappelijk onderzoek in de klas te kunnen doen.

 
Voorkennis

Verplicht materiaal
Artikelen
Er zullen een aantal artikelen worden gelezen, die t.z.t. beschikbaar worden gesteld.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Eindopdracht (essay)
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5