LET-EDU-MMW04
Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-MMW04
Studiepunten (ECTS)20
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Mens- en maatschappijwetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. M. Hülsken
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H.G.J. Kaal
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.G.J. Kaal
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. H.G.J. Kaal
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.G.J. Kaal
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SCRSEM1-SCRSEM2  (05-09-2022 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
SCRSEM1/  SCRSEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus ben je in staat om: 
  • een wetenschappelijk probleem te formuleren dat raakt aan de educatieve praktijk;
  • dit concrete probleem te situeren binnen bestaand onderzoek in het vakgebied;
  • literatuur over het onderwerp te vinden, kritisch te verwerken en de relevantie voor het eigen specifieke onderzoek te benoemen;
  • een heldere onderzoeksvraag te formuleren en vervolgens een beargumenteerde keuze te maken voor de onderzoeksmethode die het meest geschikt is om de vraag te beantwoorden;
  • volgens die methode de benodigde bestaande of nieuwe gegevens te verzamelen en te analyseren;
  • die gegevens te interpreteren, niet alleen in het licht van de onderzoeksvraag, maar ook binnen het bredere wetenschappelijk debat in relatie tot de educatieve praktijk;
  • kritisch te reflecteren op het uitgevoerde onderzoek en de daarmee samenhangende implicaties voor de wetenschappelijke en educatieve beroepspraktijk;
  • een methodologisch, argumenterend, interpreterend en/of synthetiserend betoog op te zetten dat helder is en voldoet aan de gangbare regels voor wetenschappelijke verslaglegging in het vakgebied.

 

Inhoud
Je sluit de master af met een scriptie (20.000 woorden) met een geïntegreerd karakter. Dat wil zeggen: de scriptie dient blijk te geven van inzicht in de relatie tussen wetenschappelijk vakinhoudelijk onderzoek aan de ene kant, en de vakdidactiek en/of de educatieve praktijk aan de andere kant. Om die reden is de scriptie in de tweejarige educatieve master vormgegeven als een onderzoeksproeve op een educatief onderwerp gerelateerd aan je vakgebied, waarbij je een relevante koppeling maakt tussen theorie en educatieve praktijk en daarmee een bijdrage levert aan de wetenschappelijke discussie over de educatie van het eigen vakgebied.

Participatie in een scriptiecolloquium maakt onderdeel uit van deze cursus. Het colloquium mondt uit in een onderzoeksplan, dat door de eerste en tweede tweede beoordelaar beoordeeld wordt (go/no go). Voorwaardelijk voor een ‘go’ is dat beide beoordelaars overtuigd zijn van de integratie van vakinhoudelijke expertise en educatie in het scriptieonderzoek.
Niveau

Voorkennis
Levensbeschouwing en filosofie: na 'Onderwijs in filosofie en levensbeschouwing'.
Geschiedenis: een van de OZC/research seminars van 10EC uit het studieprogramma in de OER en 'Introductie in vakgericht onderwijsonderzoek'.
Kunstgeschiedenis en CKV: na 'Introductie in vakgericht onderwijsonderzoek' en 'Verdieping (kunst)historisch onderwijsonderzoek'.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Boek
ISBN:9789462982291
Titel:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.
Uitgever:Amsterdam University Press

Werkvormen
Scriptie

Toetsen
Portfolio
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok SCRSEM1, Blok SCRSEM1

Minimum cijfer
Voldaan (6,0)

Scriptie
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok SCRSEM2, Blok SCRSEM2

Minimum cijfer
(6,0)