LET-EDU-NTCM01
Lezen voor de lijst: de Nederlandse literaire canon in theorie en praktijk
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-NTCM01
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taal en Cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.H.T. Joosten
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 1  (31-08-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • te beschrijven hoe canoniseringsprocessen werken en de rol van verschillende instituties daarin benoemen.
  • te analyseren welke rol het contemporaine literatuuronderwijs speelt in de vorming van en discussie over de literaire canon.
  • een gefundeerde visie te formuleren op het contemporaine literatuuronderwijs en hun rol daarin als toekomstig docent.
  • mondeling en schriftelijk over canoniseringsprocessen, hun relatie tot het literatuuronderwijs en de eigen docentrol daarin te rapporteren.
Inhoud
De boeken die op de (uiteenlopende) leeslijsten van scholieren terechtkomen, staan daar niet zonder reden. Ze zijn de meest tastbare verschijningsvorm van de steeds voortgaande discussie over de literaire canon. In dit college wordt het canoniseringsproces bestudeerd. Lang voor de canondiscussies aan het begin van de eenentwintigste eeuw bestond al (informele, vaak impliciete) overeenstemming met betrekking tot wat literatuur gevonden werd en wat niet (meer). De opvattingen en uitingen van uiteenlopende personen in het literatuur- én het onderwijsveld bepaalden de communis opinio.

In deze collegereeks worden de activiteiten van de diverse betrokkenen geanalyseerd, in een historisch kader geplaatst en binnen de internationale canondiscussie gepositioneerd. Rode draad is steeds de verhouding tussen de academisch-neerlandistische (debatten over) canon(vorming) in relatie tot de (al dan niet verplichte) leeslijst van scholieren. Op basis van een analyse van deze verhouding komen studenten tot een eigen visie op de theorie en praktijk van het contemporaine literatuuronderwijs.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Toelating tot de opleiding.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt nader bekend gemaakt.

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk werkstuk
Weging70
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Mondeling tentamen
Weging30
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5