LET-EDU-NTCM02
Communicatieve praktijken in de digitale samenleving
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-NTCM02
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taal en Cultuur;
Docenten
Docent
dr. H.W.M. Giesbers
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. W.P.M.S. Spooren
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. W.P.M.S. Spooren
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. W.P.M.S. Spooren
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. W.P.M.S. Spooren
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 1  (31-08-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • trends en ontwikkelingen op het terrein van communicatieve praktijken in de digitale samenleving te benoemen en verklaren (bijvoorbeeld m.b.t. geschreven versus gesproken discourse, personalisatie, identiteit, sociale interactie)
  • op basis van bestaande (genre)modellen het taalgebruik in functionele toepassingen van nieuwe en sociale media in met name de onderwijscontext te analyseren
  • op basis van de opgedane kennis over communicatieve praktijken in de digitale samenleving een gefundeerde visie te formuleren op de implicaties hiervan voor het onderwijs
Inhoud
In deze cursus bestuderen we nieuwe media, waaronder social media, in de context van het onderwijs. Studenten raken vertrouwd met theoretische en praktische instrumenten om die sociale media in de professionele context van het onderwijs te onderzoeken. De theorie is deels gebaseerd op onze kennis van traditionele media en deels op het signaleren en begrijpen van nieuwe trends die niet passen in de traditionele kaders.
            Het concept van genre, dat momenteel ook centraal staat binnen de genredidactiek in het schoolvak Nederlands, is het centrale richtpunt. Genres worden gekenmerkt door code (bijvoorbeeld de typische stijl die bij een genre hoort), tekst (de typisch tekstuele vorm van een genre) en context (de personen die typisch omgaan met het genre en de situaties waarin het gebruikt wordt). Nieuwe media veranderen genres grondig en creëren nieuwe, zoals Twitter, een vorm van narrowcasting: het privédomein wordt ingewisseld voor het publieke domein; schrijven gebeurt snel en is het product van samenwerking; de schrijfcontext op de computer of de telefoon is aangepast aan de gebruiker.
            Studenten bestuderen het gebruik en effect van dergelijke nieuwe-mediagenres, in een steeds verder digitaliserende samenleving en in de functionele context van het onderwijs. Ook reflecteren ze op deze ontwikkelingen. Uitgangspunt daarbij is elke week een ander domein dat in het schoolexamen Nederlands centraal staat op het gebied van de taalbeheersing.
            Doordat de technologische mogelijkheden van online communicatie via sociale media steeds verder uitbreiden, verandert communicatie door middel van deze media voortdurend. We bediscussiëren de belangrijkste consequenties van die ontwikkeling voor de samenleving in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder; hoe veranderen lezen, luisteren, schrijven, spreken en argumenteren onder invloed van nieuwe media?
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Toelating tot de opleiding.

Verplicht materiaal
Reader
Reader met digitaal beschikbare artikelen en hoofdstukken uit boeken.

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Individuele eindopdracht
Weging100
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Dossier met deelopdrachten
Weging0
ToetsvormDossier
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5