LET-EDU-NTCM03
De Taalcanon
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-NTCM03
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taal en Cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
prof. dr. P.A.J.M. Coppen
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.P.M. Fikkert
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingIngangseisen: BA Nederlandse Taal en Cultuur of BA TW
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • heb je kennis van en inzicht in de samenhang van de vier domeinen van de taalkunde en hoe ze zich verhouden tot de schoolpraktijk;
  • kun je onderdelen uit bijv. de Taalcanon (https://www.taalcanon.nlanalyseren en evalueren vanuit het perspectief van de huidige taalwetenschappelijke en vakdidactische discussie
  • kun je lessuggesties uit de Taalcanon kritisch evalueren in taalwetenschappelijke en vakdidactische zin en zelf lessuggesties doen
  • kun je zelf een item voor de Taalcanon schrijven op basis van literatuuronderzoek naar een taalkundig onderwerp met bijbehorende lessuggesties 
  • kun je de bijdrage(n) aan de Taalcanon mondeling en schriftelijk presenteren.
  • kun je reflecteren op de actuele ontwikkelingen rond het schoolvak Nederlands vanuit het perspectief van Nederlandse taalkunde.
 
Inhoud
Deze cursus biedt een verdieping in de Nederlandse taalkunde. Na een algemene inleiding behandelen we actuele onderwerpen uit de (Nederlandse) taalkunde, die aansluiten bij de domeinen ‘Taal als systematisch fenomeen’, ‘Taal als cognitief fenomeen’, ‘Taal als sociaal fenomeen’ en ‘Taal als historisch fenomeen’ (gebaseerd op aanbevelingen van het Meesterschapsteam).
De colleges bestaan uit drie onderdelen: (1) Er wordt een kort overzicht van de stand van zaken van de wetenschap op het gebied van een van bovengenoemde domeinen geschetst door een van de docenten. (2) Studenten presenteren een of meer recente wetenschappelijk artikelen die in dat domein centraal staan. (3) Er wordt aandacht besteed aan de vertaalslag van wetenschappelijke inhoud naar leerlingen van de bovenbouw HAVO-VWO.
Tijdens de colleges is er ook aandacht voor vragen zoals: voor wie is deze kennis nuttig (docent en/of leerling), en voor wie is het interessant en reflecteren studenten op de vraag hoe taalkundige inzichten een rol spelen bij de behandeling van de grote vragen in curriculum.nl (https://www.curriculum.nu/voorstellen/nederlands/ ). De studenten werken aan een of meerdere lemma's voor de taalcanon dienaar eigen keuze bepaald kunnen worden. Daarbij worden de studenten begeleid door een van de docenten.
Niveau

Voorkennis
BA Nederlandse Taal en Cultuur of BA TW
Van de studenten wordt verwacht dat ze affiniteit met onderwijs hebben.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Via de Brightspace site wordt een complete lijst van artikelen gegeven. We maken geen gebruik van een boek, al wordt het boek 'Wat je altijd al had willen weten over taal. De taalcanon' van harte aanbevolen.

Werkvormen
Cursus

Toetsen
Dossier
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5