LET-EDU-RTCM01
Arte y activismo en el mundo hispánico
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-RTCM01
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalSpaans
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taal en Cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. A.M. Perez Gonzalez
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.M. Perez Gonzalez
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.M. Perez Gonzalez
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.M. Perez Gonzalez
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingIngangseisen: BA Romaanse Talen en Culturen
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • De belangrijkste strijdpunten van actuele culturele conflicten in de Spaanstalige of Franstalige wereld benoemen.
  • De relatie tussen cultuur, politiek en activisme vanuit verschillende theoretische hoeken benaderen en deze bespreken in relatie tot verschillende casestudies
  • Op een wetenschappelijke manier een diverse reeks aan digitale culturele fenomenen analyseren.
  • Deze opgedane kennis en vaardigheden omzetten in lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs.
Inhoud
De cruciale rol die social media spelen in relatie tot politiek activisme werd voor het eerst helder tijdens de Arabische Lente in 2010. De rol van Facebook, Instagram en andere platforms was cruciaal in het oproepen tot verzet tegen het politieke bewind. Social media lijken daarbij alleen maar aan belang te winnen. Wie heeft het voorbije jaar geen beelden voorbij zien komen van de ‘gilets jaunes’ in Frankrijk? Hoe werd hun boodschap verspreid via social media en wat was het gevolg daarvan voor de beeldvorming van de sociale strijd in Frankrijk? En wat is de rol van social media in de strijd tegen gender-gerelateerd geweld in Latijns-Amerika? Denk maar aan de performance van Las Tesis, het Chileense collectief wiens filmpje Un violador en tu camino (https://www.youtube.com/watch?v=aB7r6hdo3W4) viral ging en tot in India werd vertaald en opgevoerd.
In deze cursus verdiepen we ons in de relatie tussen cultuur en activisme in de Spaanstalige en Franstalige wereld. Hoe verhoudt cultuur zich tot activisme? En wat is daarbij de rol van aspecten zoals gender, sociale klasse of etniciteit? We kijken naar de manier waarop activisme door de tijd heen vorm heeft gekregen, en hoe verschillende media daarin een rol hebben gespeeld. 
De cursus bestaat uit een eerste inleidend, algemeen en theoretisch hoorcollege voor de groep Spaans en Frans samen (in het Nederlands), en daarnaast uit 5 taalspecifieke werkcolleges (Spaans en Frans, in de respectievelijke talen). In het hoorcollege worden de gemeenschappelijke theoretische perspectieven belicht; in de werkcolleges buig je je over voorbeelden uit het gekozen taalgebied. In het slotcollege dialogeer je met je studiegenoten a.h.v. een posterpresentatie over je ideeën voor het essay dat je ter afsluiting van de cursus schrijft. De cursus wordt in semester 1 gegeven, eens per 2 weken een bijeenkomst van 3 uur.
 
Voorkennis
BA Romaanse Talen en Culturen
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Het materiaal wordt voorafgaand aan de cursus via Brightspace beschikbaar gesteld. De materialen bestaan uit wetenschappelijke artikelen, en links naar documentaires, films en social media.

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege

Toetsen
Dossier
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
(5,5)