LET-EDU-TCW01
Geesteswetenschappelijke methoden en het onderwijs 1: introductie
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-TCW01
Studiepunten (ECTS)1
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taal en Cultuur;
Docenten
Docent
dr. S.M. Brouwer
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 2  (04-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat:
* de paradigmatische raakvlakken tussen geesteswetenschappelijke en onderwijskundige methodologieën te benoemen
* representatieve voorbeelden van geesteswetenschappelijk onderzoek in de context van de taal- en cultuureducatie te noemen
* zelfstandig onderzoeksliteratuur op het snijvlak van geesteswetenschappen en onderwijskunde aan te dragen en te evalueren
 
Inhoud
Deze korte cursus beoogt een vlootschouw te geven van de methodologieën die je kunt gebruiken om geesteswetenschappelijk onderzoek te doen dat ook betekenisvol is in de context van een educatieve master, waarin de afstudeerscriptie een praktijkgerichte component zal bevatten. Na een openingscollege over de raakvlakken tussen geesteswetenschappelijk en educatief georiënteerd onderzoek wordt in de eerste helft van de cursus stilgestaan bij de methodologische basis van onderzoek naar de drie hoofdstromen van de taaleducatie: letterkunde, taalkunde en communicatie. De tweede helft van de cursus bespreekt benaderingswijzen die bruikbaar zijn om geesteswetenschappelijke vraagstukken in een onderwijscontext te onderzoeken. Daarbij is er centrale aandacht voor interactieanalyse, interview-onderzoek en enquêtering. 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Artikelen
Selectie van artikelen, aangeboden via Brightspace

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Beschouwing
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5