LET-EDU-TCW04
Literaire cultuur: onderwijs en samenleving
Cursus informatieRooster
CursusLET-EDU-TCW04
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Taal en Cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr. Y. Delhey
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.M. Dera
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHandmatig door Administratie
ToelichtingHandmatig door Administratie
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • de belangrijkste facetten van de hedendaagse literaire cultuur en de rol van verschillende instituties daarin benoemen.
  • een gefundeerde visie formuleren op de relatie tussen de contemporaine literaire cultuur en de doelen die zij persoonlijk zien weggelegd voor effectief literatuuronderwijs in de hedendaagse samenleving.
  • een selectie van primaire teksten in het eigen vakgebied analyseren in het licht van de tijdens de cursus aangeboden perspectieven op de contemporaine literaire cultuur.
Inhoud
Het literatuuronderwijs op Europese middelbare scholen en universiteiten is lange tijd gedomineerd geweest door de literaire canon: een verzameling teksten die zo belangrijk worden geacht, dat ze een gemeenschappelijk referentiepunt vormen in een samenleving of natie. De laatste decennia is dat idee van een canon steeds meer onder druk komen te staan. Mede omdat literatuur voor jonge mensen geen vanzelfsprekend onderdeel van hun leven is, leggen docenten op middelbare scholen in toenemende mate de klemtoon op nieuwe fenomenen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Voorbeelden hiervan zijn young adult literature, filmadaptaties van literaire werken en manifestaties van literatuur op sociale media (zoals instagrampoƫzie, Goodreads en boekvlogs). Tegelijkertijd zoeken docenten voortdurend naar manieren om ook canonieke literatuur interessant te maken voor hun publiek.

In deze cursus verdiep je je in de hedendaagse literaire cultuur en haar relatie tot het (middelbaar) onderwijs. Allereerst verken je de rollen en functies die literatuur in een samenleving heeft. Om de ontwikkelingen in de contemporaine literaire cultuur te kunnen duiden, verdiep je je vervolgens in de geschiedenis van het literatuuronderwijs en de canondiscussie, die nog altijd doorwerkt in het educatieve domein. Ten slotte sta je stil bij enkele actuele fenomenen in de literaire cultuur, die ook hun weerslag beginnen te krijgen op het literatuuronderwijs.

De cursus bestaat uit 8 algemene hoorcolleges, 5 taalspecifieke werkcolleges (Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans) en een gezamenlijk slotcollege. In de hoorcolleges worden de gemeenschappelijke theoretische perspectieven belicht; in de werkcolleges buig je je over primaire teksten uit het gekozen taalgebied. In het slotcollege pitch je je ideeƫn voor het essay dat je ter afsluiting van de cursus schrijft.
 
Voorkennis
BA Taal en Cultuur of BA Algemene Cultuurwetenschappen

Verplicht materiaal
Artikelen
De primaire literatuur wordt later bekendgemaakt

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege

Toetsen
Take home tentamen
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5