LET-ES1102
Mündliches Präsentieren
Cursus informatieRooster
CursusLET-ES1102
Studiepunten (ECTS)4
Categorie-
VoertaalDuits, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Duitse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. P.L.M. Sars
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.L.M. Sars
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.L.M. Sars
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. P.L.M. Sars
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 2  (02-11-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAlleen toegankelijk voor studenten van de master Europese Studies
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kunnen studenten: 
• interculturele inzichten omzetten naar nieuwe vormen van maatschappelijke communicatie, in het bijzonder mondelinge presentaties;
• een mondelinge presentatie geven in de vreemde taal (Duits resp. Nederlands) op C1-niveau van het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR);
• vakinhoudelijke en complexe thema's presenteren (interactief / intercultureel) in de vorm van een wetenschappelijke presentatie binnen een Duits-Nederlandse context;
• de eigen werkzaamheden organiseren, in die zin dat peer-feedback op gepaste en adequate wijze wordt gegeven en ontvangen en effectief wordt omgezet in verbeteringen van de eigen mondelinge presentaties;
• lacunes in de eigen deskundigheid signaleren en erkennen en hier vervolgens adequaat op reageren;
• hun stagethema en stageplaats overzien en hebben ze inzicht in de daarmee verbonden leerdoelen.
Inhoud
In deze cursus gaat het om de mondelinge presentatie in verschillende Duits-Nederlandse contexten. Hoe kondig je een eigen voordracht aan (in Duitsland, in Nederland?), hoe geef je (met of zonder ppt) een lezing over Nederland en/of Duitsland? Hoe voer je een kennismakingsgesprek of een sollicitatiegesprek in Nederland en hoe in Duitsland. Hoe leid je een vergadering en hoe beweeg je je op een netwerkborrel, een receptie bij de ambassade? Hoe stel je je op wanneer je als Duitsland- of Nederlanddeskundige wordt gevraagd je visie te geven voor publiek in het andere land? Er bestaat niet één formule en je kunt je eigen karakter niet verloochenen, maar er zijn wel bepaalde aspecten waar je 'sowieso' rekening mee moet houden, in Duitsland en in Nederland.
Deze cursus heeft een praktische insteek: aan de cursus is ook de voorbereiding op de stage verbonden. Hoe vind je en hoe presenteer je je stage-ambities? In welk netwerk van de Duits-Nederlandse betrekkingen wil je je gaan bewegen (hoe vorm je je netwerk) en wat zijn je leerdoelen? Hoe leg je contact met de stagebegeleider in het buurland? Dat alles behoort tot het leerproces van de cursus.
Na afloop van de cursus zijn studenten in staat om individuele, sociale, vakinhoudelijke en strategische competenties met elkaar te verbinden en in een interculturele handelingscontext te benoemen en effectief toe te passen in hun eigen mondelinge (en schriftelijke) presentaties.
Zij kunnen wetenschappelijke, informatieve vakkennis met de juiste dosis interculturele en communicatieve vaardigheden in de praktijk tijdens mondelinge presentaties toepassen, waarbij een evenwicht tussen wetenschap, informatie en (interculturele) communicatie een belangrijke rol speelt. In dit verband komen de technieken van een overtuigende mondelinge communicatie en de regels van verbale en non-verbale interculturele communicatie aan de orde.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Wordt in de handleiding van de cursus bekend gemaakt. De meeste voorbereidingstijd zit in eigen werkzaamheden, niet in het lezen van teksten

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Presentatie
Weging100
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5