LET-ETCENB213
From Sounds to Words
Course infoSchedule
Course moduleLET-ETCENB213
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch, English
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; English Language and Culture;
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Lecturer
dr. S.S. Bultena
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. O.N.C.J. Koeneman
Other course modules lecturer
Academic year2017
Period
PER 1-PER 2  (01/09/2017 to 04/02/2018)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students. The lectures and seminar groups 1 and 2 will be in English.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na het succesvol afronden van deze cursus:
• heb je een goed begrip van de systematiek achter klanksystemen en inzicht in de belangrijkste elementen van fonologische modellering;
• kun je de behandelde fonologische en morfologische principes toe te passen op concrete voorbeelden. 
Content
Deze inleidende cursus behandelt de structurering van het klanksysteem van talen. Talen lijken
op elkaar in de manier waarop die structurering wordt aangebracht, maar verschillen sterk in de complexiteit van het klanksysteem. Zo bedraagt het kleinste aantal segmenten dat in een taal is aangetroffen 11, het grootste 144 en zijn er grote verschillen in bijvoorbeeld lettergreepstructuur en het gebruik van toon. Naast fonologische typologie (klankstructuur, lettergreepstructuur en toon- en klemtoonpatronen) wordt aandacht besteed aan theoretische fonologische modellering (zoals onderliggende- en oppervlaktevormen, kenmerken, regels, niet-lineaire fonologie en
Optimaliteitstheorie) en wordt er ingegaan op de verhouding tussen fonologie en de andere deelgebieden van de taalkunde, met name de morfologie. 
Assumed previous knowledge
Note for exchange students: you cannot take this course if your English proficiency level is not at least C1 (TOEFL, IELTS, TOEIC or Cambridge). A statement from your home university won't be accepted.

Recommended materials
Book
Title:Understanding Phonology. 4th edition
Author:Gussenhoven, C. & Jacobs, H.
Publisher:London: Routledge 2017
Edition:4

Instructional modes
Lecture
Attendance MandatoryYes

Seminar

General
Voor de werkcolleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding van de cursus op Blackboard en op de website van de opleiding.

Tests
Exam part 1
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Exam part 2
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3, Block PER 3

Minimum grade
5,5

PRAAT (Group Assignment
Test weight0
Test typeAssignment
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
6