LET-ETCENB213
Van Klank tot Woord
Cursus informatieRooster
CursusLET-ETCENB213
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Engelse taal en cultuur;
Docenten
Docent
dr. M.E. Broersma
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 1-PER 4  (31-08-2019 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus:
• heb je een goed begrip van de systematiek achter klanksystemen en inzicht in de belangrijkste elementen van fonologische modellering;
• kun je de behandelde fonologische en morfologische principes toe te passen op concrete voorbeelden. 
Inhoud
Deze inleidende cursus behandelt de structurering van het klanksysteem van talen. Talen lijken
op elkaar in de manier waarop die structurering wordt aangebracht, maar verschillen sterk in de complexiteit van het klanksysteem. Zo bedraagt het kleinste aantal segmenten dat in een taal is aangetroffen 11, het grootste 144 en zijn er grote verschillen in bijvoorbeeld lettergreepstructuur en het gebruik van toon. Naast fonologische typologie (klankstructuur, lettergreepstructuur en toon- en klemtoonpatronen) wordt aandacht besteed aan theoretische fonologische modellering (zoals onderliggende- en oppervlaktevormen, kenmerken, regels, niet-lineaire fonologie en
Optimaliteitstheorie) en wordt er ingegaan op de verhouding tussen fonologie en de andere deelgebieden van de taalkunde, met name de morfologie. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Note for exchange students: you cannot take this course if your English proficiency level is not at least C1 (TOEFL, IELTS, TOEIC or Cambridge). A statement from your home university won't be accepted.

Aanbevolen materiaal
Boek
Titel:Understanding Phonology. 4th edition
Auteur:Gussenhoven, C. & Jacobs, H.
Uitgever:London: Routledge 2017
Druk:4

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Take-home 01 PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Take-home PER4 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep

Algemeen
Voor de werkcolleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding van de cursus op Blackboard en op de website van de opleiding.

Toetsen
Tentamen deel 1
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Mondeling
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

PRAAT (Groepsopdracht)
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6