LET-ETCENB213
From Sounds to Words
Course infoSchedule
Course moduleLET-ETCENB213
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch, English
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; English Language and Culture;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. M.E. Broersma
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Other course modules lecturer
Coordinator
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. H.M.G.M. Jacobs
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 1-PER 2  (30/08/2021 to 30/01/2022)
Starting block
PER 1
Course mode
full-time
RemarksAccessible to exchange students. The lectures and seminar groups 1 and 2 will be in English.
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na het succesvol afronden van deze cursus:
• heb je een goed begrip van de systematiek achter klanksystemen en inzicht in de belangrijkste elementen van fonologische modellering;
• kun je de behandelde fonologische en morfologische principes toe te passen op concrete voorbeelden. 
Content
Deze inleidende cursus behandelt de structurering van het klanksysteem van talen. Talen lijken
op elkaar in de manier waarop die structurering wordt aangebracht, maar verschillen sterk in de complexiteit van het klanksysteem. Zo bedraagt het kleinste aantal segmenten dat in een taal is aangetroffen 11, het grootste 144 en zijn er grote verschillen in bijvoorbeeld lettergreepstructuur en het gebruik van toon. Naast fonologische typologie (klankstructuur, lettergreepstructuur en toon- en klemtoonpatronen) wordt aandacht besteed aan theoretische fonologische modellering (zoals onderliggende- en oppervlaktevormen, kenmerken, regels, niet-lineaire fonologie en
Optimaliteitstheorie) en wordt er ingegaan op de verhouding tussen fonologie en de andere deelgebieden van de taalkunde, met name de morfologie. 
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Recommended materials
Book
Title:Understanding Phonology. 4th edition
Author:Gussenhoven, C. & Jacobs, H.
Publisher:London: Routledge 2017
Edition:4

Instructional modes
Lecture
Attendance MandatoryYes

Seminar

General
Voor de werkcolleges gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding van de cursus op Blackboard en op de website van de opleiding.

Tests
Exam part 1
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 1, Block PER 2

Minimum grade
5,5

Exam part 2
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

PRAAT (Group Assignment
Test weight0
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
Voldoende