LET-GES-STAGEPP
Masterstage Politiek en Parlement
Cursus informatieRooster
CursusLET-GES-STAGEPP
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
dr. J. Gijsenbergh
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Gijsenbergh
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Gijsenbergh
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Hoetink
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.O. Oprel
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
STAGE  (31-08-2019 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
STAGE
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de stage ben je in staat om: 
  • de in je opleiding verworven kennis, inzicht, onderzoeks- en daarmee samenhangende vaardigheden in de praktijk toe te passen;
  • je eigen werkzaamheden te organiseren en mede op basis van feedback van je begeleider in de stagebiedende instelling te evalueren en verbeteren;
  • met kritische distantie te reflecteren op de positie van de stagebiedende organisatie in het politiek-maatschappelijke krachtenveld.
  • je eigen deskundigheid in relatie tot (een van de) mogelijke beroepsvelden te beoordelen;
  • weloverwogen te zoeken naar een werkomgeving die bij jouw profiel en persoonlijkheid past en weet je daarvoor gebruik te maken van de laatste sollicitatietechnieken.
Inhoud
Een stage in de masterfase van de opleiding Geschiedenis biedt de mogelijkheid om kennis, inzichten en vaardigheden uit de studie in de praktijk toe te passen en uit te breiden. Bovendien krijg je inzicht in je eigen kwaliteiten en in de eisen die binnen een relevant werkveld aan een aankomend academicus worden gesteld.
Voor studenten Politiek & Parlement vormt een stage in de sfeer van het openbaar bestuur een vast onderdeel van het programma. Een confrontatie tussen de wetenschappelijke inzichten en het functioneren van het politiek-bestuurlijke bestel in de praktijk staat hierin centraal. De meeste stageplaatsen bevinden zich in of dichtbij de politiek-bestuurlijke centra. In Nederland is dat Den Haag, bij de Staten-Generaal, de ministeries en de Hoge Colleges van Staat, maar ook bij aanpalende (semi-)wetenschappelijke instituten als de Kiesraad of de Sociaal-Economische Raad. Stages bij decentrale organisaties (provincies en gemeenten) behoren eveneens tot de mogelijkheden. Ook in het Europese krachtenveld zijn diverse stageplaatsen denkbaar, in Brussel, Straatsburg of in een van de andere politieke centra waar (vertegenwoordigingen) van Europese of internationale organisaties zijn gevestigd. Bij een voldoende aansluitend profiel (denk aan talenkennis en inhoudelijke expertise op het terrein van specifieke landen, de internationale betrekkingen, internationaal recht etctera) behoort ook stage bij een ambassade of permanente vertegenwoordiging tot de mogelijkheden.
 
Aan een stage in de masterfase worden hoge eisen gesteld. De masterstage moet een duidelijke relatie hebben met de inhoud en het niveau van het programma en bevat per definitie een onderzoekscomponent. De stage kan dus niet louter oriƫnterend ingericht zijn; eventueel aanvullende organisatorische, redactionele, museale of communicatieve werkzaamheden dienen inhoudelijk van aard te zijn en de kennis en/of competenties van de stagiair te verrijken.

Voor de invulling van de masterstage is goedkeuring van de Examencommissie vereist. De student/e bespreekt allereerst de mogelijkheden met de stagecoƶrdinator die dan ook een docent/begeleider vanuit de opleiding toewijst. Vervolgens stelt de student in overleg met deze begeleider en de vertegenwoordiger van de organisatie die de stage aanbiedt een stageplan op. Voor aanvang van de stage legt de student dit ter goedkeuring voor aan de Examencommissie. Na goedkeuring kan de student via de stagebiedende organisatie en via het facultaire stagebureau (Career Service Letteren) stagecontracten sluiten.
 
Nadere informatie over de procedure, de eisen voor het stageplan en de afronding van de stage is terug te vinden in de Cursushandleiding masterstage op Brightspace.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Masterstage

Toetsen
Portfolio stage
Weging100
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok STAGE, Blok STAGE

Minimum cijfer
5,5